Son Haberler

Garanti ve Internet Ekonomi

Garanti Bankasy, Google, Yurtiçi Kargo, IdeaSoft ve Sadece Hosting öncülüdünde kurulan “Ytinizi Ynternete Tatyyyn Platformu”, düzenlenen basyn toplantysyyla tanytyldy. Garanti Bankasy Genel Müdürü Ergun Özen, Türkiye'deki KOBY'lerin, internet ekonomisinin sundudu fyrsatlardan yeterince faydalanamadydyna dikkati çekti. Proje ile KOBY'lere, web sayfasy, hosting ve e-ticarete olanak tanyyacak altyapy kurulumu, ücretsiz olarak sadlanacak. Garanti Bankasy olarak, projeden yararlanacak KOBY'lere, e-ticarete giriti kolaylattyrmak amacyyla 2 yyl boyunca yyllyk kullanym ücreti almadan sanal POS hizmeti sunacadyz. 'KOBY'lerin dijital danytmany Garanti' yaklatymyyla, önümüzdeki dönemde hayata geçirecedimiz yeni proje ve itbirlikleri sayesinde, dijital dünyadaki destedimizi kesintisiz sürdürecediz.”

 

Is'te Seminer

Yt Bankasy'nyn KOBY'lere Yeni Türk Ticaret Kanunu, dyt ticaret, yatyrym tetvikleri, Basel II-III ve Ar-Ge konularynda rekabet avantajy sadlayacak bilgiler aktardydy "Is'te Seminer" editim toplantylarynyn ikincisi Bursa Demirtat Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçeklettirildi. Yaklatyk 250 firma yöneticisinin katyldydy editimde ihracat, döviz kazandyrycy faaliyetler ile yatyrymlarda devlet destekleri ile ilgili bilgi aktaryldy. Seminer, Demirtat Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ve Demirtat Organize Sanayi Bölgesi Sanayici Ytadamlary Dernedi (DOSABSYAD) 'nin katkylaryyla 29 Mayys 2012 tarihinde DOSAB Konferans Salonu'nda düzenlendi.

 

Sekerbank ve KOBI

Sekerbank Genel Müdürü Ulusahin tahvil ihraçlarynda üç büyük merkez dytyndan Anadolu'daki illerden gelen taleplerin yogun oldudunu açiklady. Ulusahin'in verdigi bilgiye göre, yurtiçi tahvil ihraçlaryna talebin yüzde 90'i tubelerinden gelirken, bunun adet bazynda yüzde 61'inin, hacim bazynda yüzde 52'si yarydan fazlasy üç büyük kent dytyndan gelmit. Bu da bankalarynda 2012 Mart ayynda toplam krediler içersinde yüzde 47 payy olan küçük isletme, tarym ve esnaf kredilerinin
payyny büyütmeleri kararyny beraberinde getirmit. Bu alanda yeni hedefleri toplam krediler içersinde yüzde 60'lik paya ulatmak olarak belirlenmit. Bütün bu rakamlar 10 yyl kadar önce toplam krediler içersinde yüzde 4 paya sahip olan KOBY’lerin bankalarla ve finansal enstrümanlarla tanytarak kartylykly ilitki içersine girdiklerini gösteriyor. Bir yandan KOBY’lerin toplam kredi kullanmada paylary hyzla artarken, bir yandan da tahvil alymlaryyla bankalarla iliksilerini gelittirdiklerini ortaya koyuyor.

 

Akbank-Citibank

Citigroup, Akbank'taki, banka sermayesinin yaklatyk yüzde 10.1'ine tekabül eden, 404 milyon hissesinin satytyny tamamlady. Satyttan yaklatyk 1.15 milyar dolar gelir bekliyor. Hisse satyty nedeniyle Citigroup`un ikinci çeyrekte vergi sonrasy 243 milyon dolar zarar yazacady bekleniyor.

Citi satyttan sonra elinde kalacak olan yüzde 9.9 oranyndaki stratejik ittirakini, synyrly istisnai haller dytynda, üç yyl süreyle satmayacak. Citigroup son 36 yyldan bu yana Türkiye`de faaliyet göstermekte olup, faaliyetlerine badly ortaklydy Citibank A.T. ile devam etmektedir.

 

Aykut Demiray Akbank Yönetim Kurulu üyelidine atandi-01.03.2012

Aykut Demiray Akbank Yönetim Kurulu üyelidine atandy.

 

Garanti Bankasy Standard & Poors tarafyndan hazyrlanan sermaye yeterlilidi listesinde 41. oldu-14.03.2012

Garanti Bankasy,Standard & Poors'un 29 Tubat 2012 tarihinde yayynladydy,bankalarynyn sermaye yeterlilidinin kartylattyryldydy raporda, dünyanyn önde gelen 100 kurulutu arasynda tek Türk bankasy olarak yer aldy. Yapylan dederlendirmede, tirketin "Riske Göre Düzeltilmit Sermaye (Risk Adjusted Capital- RAC)" metodolojisiyle hesapladydy sermaye yeterlilidi orany 100 bankanyn ortalamasynyn üzerinde bir performansla, 41. syrada yer aldy.

 

Türkiye’nin ilk resim konservasyon ve restorasyon laboratuvary açyldy-15.03.2012

Türkiye Yt Bankasy’nyn, Türkiye’nin resim sanaty adyna sahip oldudu dederli mirasy korumak ve gelecek kutaklara ulattyrmak için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde kurdudu Türkiye’nin ilk bilimsel Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Laboratuvary hizmete girdi

 

Yt Bankasy Altyn Kalite Ödülü’nü kazandy-17.03.2012

Türkiye Yt Bankasy, dünya genelinde kalite kültürünü paylatmak amacyyla kurulan Business Initative Directions (BID) tarafyndan uluslararasy kalite ödülüne layyk görüldü. Teknolojiye ve bilitim altyapysynda gerçeklettirdidi yatyrymlaryn sonucunda gelittirdidi inovatif hizmetleri, toplam kalite yönetimi prensiplerine badly it süreçleriyle ödül kazanan Yt Bankasy, Uluslararasy Kalite ERA ödülünü altyn kategorisinde aldy.

 

Akbank USD 1.2 milyar tutarynda sendikasyon kredisi imzalady-22.03.2012

Akbank 42 bankanyn katylymyyla USD 1,2 milyar tutarynda sendikasyon kredisine imza atty.

 

Citigroup Akbank’taki hisselerinin bir bölümünü sattydyny açyklady -23.03.2012

Akbank hisselerinin %20’sine sahip olan Citigroup, BASEL III kriterlerine uyum sadlamak amacyyla Akbank’taki payynyn bir bölümünü satacadyny New York Borsasy’na yaptydy açyklamada belirtti.

 

YT’TE KOBY’ye “Web Marketing Association”dan ödül-27.03.2012

Türkiye Yt Bankasy'nyn KOBY'lerden hareketle ticari kesime yönelik tasarladydy YT'TE KOBY (istekobi.com.tr) internet sitesi, "Web Marketing Association" tarafyndan düzenlenen ve dünyanyn en prestijli internet sitesi yarytmalaryndan biri olan "Internet Advertising Competition (IAC) 2012"de, SUNUMATYK uygulamasy ile "Ynteraktif Servisler” kategorisinde en üst seviye olan "Best Interactive Services Website" ödülüne layyk görüldü. YT`TE KOBY ayny yarytmada daha önce "Portal” kategorisinde "Best Portal Website" ödülünü kazanmytty. IAC 2012 yarytmasyndan alynan bu sonuç ile SUNUMATYK uygulamasy 6’yncy, YT’TE KOBY ise 23’üncü ödülünü kazanmyt oldu.

 

Yt Bankasy, mütteri memnuniyetinde lider-28.03.2012

Türkiye Kalite Dernedi (KalDer) ve uluslararasy arattyrma tirketi KA Arattyrma Limited tarafyndan yürütülen Türkiye Mütteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) 2011 yyly dördüncü çeyrek sonuçlary açyklandy. Türkiye’nin tüm illerinde bilgisayar destekli telefon anketi yöntemiyle 11 bin 479 mütteri ile görütme neticesinde ortaya çykan sonuçlara göre Yt Bankasy mütteri memnuniyetinde rakiplerini geride byrakarak bu yyl da lider oldu. Yt Bankasy, 2007, 2009 ve 2010 yyllarynda da mütteri memnuniyetinde birinci olmuttu.

 

Sekerbank’a 25. Uluslararasy Tüketiciler Zirvesi’nden “Tüketici 2012 Kalite Ödülü”-30.03.2012

Sekerbank, Tüketici Akademisi tarafyndan düzenlenen 25. Uluslararasy Tüketici Zirvesi’nde, bireysel bankacylykta hizmet kalitesine en çok güvenilen marka olarak “Tüketici 2012 Kalite Ödülü”ne deder görüldü

 

Akbank Diş Borçlanmada ve Sendikasyon Kredisinde Avrupa, Orta Dogu ve Afrika (EMEA) Bölgesinin en iyi bankasi seçildi. -28.02.2011

EMEA Finance, “2011 Yili Başari Ödülleri” degerlendirmesi kapsaminda 2011 yilinda gerçekleştirdigi başarili diş borçlanma işlemleri sebebiyle Akbank’i üst üste ikinci kez Avrupa, Ortadogu ve Afrika bölgesinde “Diş Borçlanmada En Başarili Finansal Kuruluş”, Akbank’in Agustos 2011’de gerçekleştirdigi 1.45 Milyar dolar tutarindaki sendikasyon kredisini ise “Bir Finansal Kuruluş Tarafindan Alinan En Iyi Kredi” olarak seçti. Akbank geçtigimiz yil yayinlanan EMEA Finance “2010 Yili Başari Ödülleri” degerlendirmesinde de, 2010 yilinda gerçekleştirdigi başarili diş borçlanma işlemleri sebebiyle Avrupa, Ortadogu ve Afrika bölgesinde “Diş Borçlanmada En Başarili Finansal Kuruluş”, Agustos 2010’da gerçekleştirdigi 1 Milyar Avro tutarindaki sendikasyon kredisi sebebiyle de “Bir Finansal Kuruluş Tarafindan Alinan En Iyi Kredi” ödüllerinin sahibi olmuştu.

 

Akbank Private Banking Euromoney “Özel Bankacilik” ödülünü aldi. -16.02.2012

Euromoney 2012 degerlendirmesinde toplam yönettigi fon tutari 25 milyar lirayi aşan Akbank Private Banking’i üçüncü kez üst üste “En Iyi Özel Bankacilik Kuruluşu” seçti. Akbank Türkiye’nin yedinci kez degerlendinmeye alindigi bu prestijli ödülü beş kez almiş bulunuyor. Euromoney tarafindan yapilan açiklamada Akbank Private Banking’in toplam yönetilen varlik büyüklügü, söz konusu varliklardaki artiş ve karlilik, müşterilerinin yatirimlari için sundugu geniş ürün ve hizmet yelpazesi ve hizmet kalitesinin ödülü almasinda etken oldugu belirtildi. Akbank Private Banking ayrica, “Relationship Management – Müşteri Ilişkileri Yönetimi”, “High Net Worth I – 1-10 Milyon Dolar Varlik Büyüklügü Segmentinde Özel Bankacilik Hizmetleri”, “High Net Worth II – 10-30 Milyon Dolar Varlik Büyüklügü Segmentinde Özel Bankacilik Hizmetleri”, ve “Privacy and Security – Işlemlerde Gizlilik ve Güvenlik” kategorilerinde de “Türkiye’nin En Iyisi” olarak belirlendi.

 

Iş Bankasi 161,7 milyar TL’lik aktif büyüklügüne ulaşarak en büyük özel banka unvanini korudu.-15.02.2011

Iş Bankasi’nin aktif büyüklügü 2011 yilinda bir önceki yila göre yüzde 23 artarak 161 milyar 669 milyon TL’ye ulaşmiş ve 2,7 milyar TL net kar elde etmiştir. Iş Bankasi kredi hacmini yüzde 43 artişla 91 milyar 621 milyon TL’ye yükseltmiş, canli kredilerdeki saglikli büyüme ve sorunlu kredi portföyündeki azalma neticesinde 2010 yilsonu itibariyla yüzde 3,6 olan takipteki krediler orani 2011 yilsonu itibariyla yüzde 2,1’e gerilemiştir. Genel Müdür Adnan Bali basin toplantisinda “Iş Bankasi ülkemiz ekonomisinin itici gücünü oluşturan enerji, ulaştirma ve imalat sanayi sektörlerindeki yeni yatirimlar başta olmak üzere özelleştirmeleri de kapsayan satin alma projelerinin finansmanina sagladigi nakdi ve/veya gayri nakdi kredilerle makroekonomik döngüye kaynak aktarmakta, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemektedir” degerlendirmesini yapmiştir. T. Iş Bankasi, yüzde 11 artişla 98 milyar 313 milyon liraya yükselen mevduati ile en büyük özel banka unvanini korumuştur. Iş Bankasi 2011 yilinda 65 yeni şube açmiş ve 2.031 yeni personel almiştir. 2011 yili T. Iş Bankasi’nin yurtdişi genişlemeye önem verdigi bir yil olmuş, Kuzey Irak ve Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti’nde iki yeni şube açilmiştir. Ayrica Rusya’da tamami Iş Bankasi tarafindan satin alinan Işbank Rusya da 15 şube ile hizmet vermektedir. Iş Bankasi yurt dişi örgütü, bankacilik alanindaki iştirakleri de dâhil edildiginde, 12 ülkede, 48 şube, 2 temsilcilik ve toplam 804 çalişaniyla faaliyet göstermektedir.

 

Şekerbank’in 2011 yili net kari 118 milyon TL -15.02.2011

Şekerbank 31.12.2011 tarihli konsolide olmayan mali tablolarina göre 118 milyon TL net kar elde ettigini açiklamiştir. Kredi hacmi yillik bazda %16 büyüyerek 8,7 milyar TL’ye yükselen Şekerbank’in toplam mevduat hacmi %18 artişla 9 milyar TL’ye ulaşmiştir. Bankanin aktif büyüklügü ise %27 büyüyerek 14.4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Şekerbank Genel Müdürü Meriç Uluşahin, bireysel mevduat müşterilerinin %97’sinin birikiminin 250.000 TL’nin altinda oldugunu, kredi portföyünde de küçük yatirimcilarda yogunlaştiklarini belirtmiştir. Şekerbank’ta mevduatin krediye dönüşüm orani %96 olarak gerçekleşmiştir.

 

CJSC Işbank’ta Sermaye Artirimi-13.02.2012

Yönetim Kurulu Iş Bankasi’nin Rusya’daki iştiraki CJSC Işbank’in ödenmiş sermayesini nakit olarak 1.200 milyon ruble artirarak 523 milyon rubleden 1.723 milyon rubleye çikarmaya karar vermiştir.

 

Akbank 2011 yilinda 2 milyar 535 milyon TL net kar elde etti-10.02.2011

Akbank’in toplam aktifleri 2011 yilinda %17 büyüyerek 140 milyar TL’ye ulaşmiş ve banka 2.535 milyon TL net kar açiklamiştir. Genel Müdür Binbaşgil, %29 artişla 74 milyar TL’nin üzerine çikan toplam nakdi kredi büyüklügüyle ekonomiye destek olduklarini ve KOBI’lere verilen destegin %30 artişla 49 milyar TL’ye ulaştigini belirtmiştir. Tüketici kredileri ve kredi kartlari ile saglanan destek ise %27 artişla 25 milyar TL’nin üzerine çikmiş, bunun yaninda bireysel kredi karti pazar payi da 2010 yilina göre 2.2 puan artmiştir. Takipteki kredi orani ise 2010 yil sonu itibariyle %2.2 seviyesinden 2011 yil sonunda %1.7’e gerilemiştir. Toplam mevduatlar %13 artişla 80 milyar TL’nin üzerine çikmiştir. Akbank 2011 yilinda 35 yeni şube ile şube agini 926’ya yükseltmiş, ATM sayisi 568 adet artişla 3695’e ulaşmiştir. Bu dönemde 1328 yeni eleman alinmiştir.

 

T. Iş Bankasi yurtdişi agini genişletiyor-06.02.2012

T. Iş Bankasi Yönetim Kurulu Genel Merkezi Azerbaycan’da bir banka satin almak ya da kurma yönünde gerekli insiyatifi alma konusunda yetkilendirdi.

 

Garanti Bankasi 2011 yili net karini 3,345 milyon TL olarak açikladi-02.02.2011

Garanti Bankasi 2011 yili net karini 3,345 milyon TL olarak açikladi. Aktif büyüklügü %19,5 artarak 163 milyar 475 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, Garanti Bankasi nakdi ve gayri nakdi krediler araciligiyla ekonomiye 112 milyar 971 milyon TL destek saglamiştir. Bankanin özsermaye karliligi % 19,5 iken, aktif karliligi %2,2 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bankanin özkaynak büyüklügü 17,9 milyar TL seviyesine ulaşmiştir. Şube sayisi ise 918’e erişmiştir. Genel müdür Ergun Özen, 2011 yilinda enerji sektörüne 2,2 milyar ABD dolari tutarinda kredi saglayarak bir yilda sektöre verilen en yüksek kredi tutarina imza attiklarini belirtmiştir. Ergun Özen, “Euromoney’nin; Genel Bankacilik, Kredi Finansmani, Sermaye Finansmani, Borçlanma Piyasalari, Şirket Birleşme ve Satinalma Danişmanligi’ndan oluşan 5 kategoride verdigi ödüllerin tamamini alan tek banka olduk. Garanti Bank Romanya ise KOBI’lere özel kredi ürünüyle, Piata Financiara’nin verdigi ‘En Iyi Bankacilik Ürünü’ ödülünün ve Bonus Card ile Business Arena tarafindan verilen ‘En Yaratici Bankacilik Ürünü’ ödülünün sahibi oldu.” demiştir.

 

T. Iş Bankasi’ndan sermaye artirimi-01.02.2012

Yönetim Kurulu T. Iş Bankasi’nin kayitli sermayesini 7 milyar TL’den 10 milyar TL’ye artirmaya karar verdi.

 

Brand Finance Akbank’i Türkiye’nin en degerli banka markasi seçti. -01.02.2011

Akbank ve T. Iş Bankasi Brand Finance tarafindan hazirlanan, the Banker dergisinin Şubat 2012 sayisinda da yayinlanan "Dünyanin En Degerli 500 Banka Markasi - 2012" siralamasinda ilk yüze girdiler. Akbank 1,58 milyar dolar olarak belirlenen marka degeri ile listede 96. sirada yer alirken, T. Iş Bankasi 1,569 milyon dolarlik degeri ile 98. sirada yer aldi.

 

T. Iş Bankasi yabanci sermayeli şirketlere hizmet vermek üzere yeni bir şube açiyor. 09.01.2011

T. Iş Bankasi yabanci sermayeli şirketlere hizmet vermek üzere yeni bir şube açacagini açikladi.

 

Genel Müdür Ziya Akkurt’un ayrilmasiyla boşalan Akbank Genel Müdürlügü görevine Hakan Binbaşgil getirildi.-05.01.2012

Akbank Yönetim Kurulu’nun 05 Ocak 2012 tarihinde aldigi kararla Genel Müdür Ziya Akkurt’un ayrilmasiyla boşalan Akbank Genel Müdürlügü görevine Hakan Binbaşgil getirildi.1960 yilinda Istanbul’da dogan Hakan Binbaşgil, Robert Kolej’in ardindan Bogaziçi Üniversitesi Makine Mühendisligi Bölümü’nden mezun oldu. Binbaşgil sonrasinda Louisiana State University’den Işletme ve Finans dallarinda yüksek lisans derecelerini aldi. Accenture’in Londra ve Istanbul ofislerinde yönetim danişmanligi yapan Binbaşgil, bankaciliga Pamukbank’ta Bireysel Bankaciliktan sorumlu Genel Müdür Yardimcisi olarak başladi.

 

Akbank “Esnafa SMS Kredi” uygulamasi ile Financial World Innovation Awards’dan ödül kazandi.-03.01.2011

Akbank, Financial World Innovation Awards’da “KOBI Bankaciligi Hizmetlerinde Mükemmellik” kategorisinde “Esnafa SMS Kredi” uygulamasi ile ödüle layik görüldü. 8 kategoride finale kalan Akbank, en fazla ödüle aday gösterilen kurumlar arasinda yer aldi.

 

 

Birlikte Calisiyoruz

 

T. Iş Bankasi Misir’daki faaliyetlerini genişletiyor. -29.12.2011

T. Iş Bankasi Yönetim Kurulu Misir’daki halen temsilci düzeyindeki faaliyetlerini artirmak için Genel Merkezi yetkilendirdi.

 

Garanti Bankasi iştiraki Garanti Holding BV’nin sermayesini artirdi. -28.12.2011

Garanti Bankasi Hollanda’daki %100 iştiraki Garanti Holding BV’nin sermayesini EUR 20 milyon tutarinda artirmasi konusunda Genel Merkezi yetkilendirdi.

 

T. Iş Bankasi Pakistan’da bir şube açacak-27.12.2011

T. Iş Bankasi Yönetim Kurulu Genel Merkezi Pakistan’da bir şube açma konusunda yetkilendirdi.

 

Garanti Bankasi AYB ile kredi anlaşmasi imzaladi-23.12.2012

Garanti Bankasi Avrupa Yatirim Bankasi (AYB) ile KOBI finansmaninda kullanmak üzere EUR 150 milyon tutarinda bir anlaşma imzaladi.

 

T. Iş Bankasi Gürcistan’da ve Kosova’da faaliyetlerini genişletecek-22.12.2011

T. Iş Bankasi Yönetim Kurulu Genel Merkez’i Gürcistan’da bir şube açilmasi ve Kosova’da bir şube açilmasi ya da koşullarin uygun olmasi durumunda bir banka kurmasi veya satin almasi konusunda yetkilendirdi.

 

T. Iş Bankasi ve Garanti Bankasi Active Academy’den ödül aldi.-09.12.2011

9. Uluslar arasi Finans Zirvesi’nde T. Iş Bankasi Active Academy’den “Ekonomiye Katki” ödülünü aldi. Garanti Bankasi ise 110.000 katilimcinin %32’sini oylarini alarak “Müşteri Memnuniyeti” ödülünü aldi.

 

T. Iş Bankasi Kore Eximbank ile anlaşma imzaladi-09.12.2011

T. Iş Bankasi Kore Eximbank (KEXIM) ile Istanbul’da USD 50 milyon tutarinda bir anlaşma imzaladi. Anlaşma çerçevesinde Kore’den ithal edilecek mal ve hizmet alimlarinin ve nakliyesinin kisa ve uzun vadeli finansmani saglanacaktir.

 

T. Iş Bankasi AYB ile kredi anlaşmasi imzaladi. -09.12.2011

T. Iş Bankasi Avrupa Yatirim Bankasi (AYB) ile KOBI finansmaninda kullanilmak üzere 10 yil vadeli ve EUR 150 milyon tutarinda anlaşma imzaladi.

 

Standard ve Poor’s T. Iş Bankasi’nin kredi notunu onayladi. -02.12.2011

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s Iş Bankasi’nin kredi notunu onayladi. Banka’nin mevcut notlari:
Uzun vadeli kredi notu: BB
Uzun vadeli mevduat: BB
Kisa Vadeli kredi notu: B
Kisa vadeli mevduat: B
Uzun vadeli ulusal:trAA
Kisa vadeli ulusal: trA-1

 

Işbank Rusya’nin resmi açilişi-02.12.2011

T.Iş Bankasi Nisan 2011’de %100 hissesini aldigi Bank Sofia’nin ismini Işbank Rusya olarak degiştirerek resmi açilişini gerçekleştirdi.

 

Garanti Bankasi 16 ülkeden 30 banka ile sendikasyon kredisi imzaladi. -30.11.2011

Garanti Bankasi 16 ülkeden 30 bankanin katilimiyla, diş ticaretin finansmaninda kullanilmak üzere 1 milyar ABD dolari karşiligi, 233,587,500 ABD dolari ve 576,250,000 Avro tutarinda iki ayri dilimden oluşan 1 yil vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasini Londra'da imzalanmiştir.

 

Fitch Ratings’den T. Iş Bankasi’na degerlendirme-29.11.2011

Uluslararasi kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Iş Bankasi'nin "BBB-" olan Uzun Vadeli Türk Parasi ve Yabanci Para Kredi notlarinin "Pozitif" olan görünümünü "Duragan"a çevirmiş, diger not ve görünümlerde ise bir degişiklik yapmamiştir.

 

Rekabet Kurulu’ndan soruşturma-21.11.2011

Rekabet Kurulu aralarinda T. Iş Bankasi, Akbank ve Garanti Bankasi’nin da oldugu 12 banka ve 2 kuruma faiz oranlarinda ortak hareket edip etmediklerini incelemek amaciyla soruşturma açti.

 

Akbank Üçüncü Çeyrekte 1 Milyar 960 Milyon TL Net Kâr Açikladi -04.11.2011

Yilin ilk dokuz ayinda kredi hacminin 73 milyar TL’ye ulaştigini açiklayan Akbank, bu miktarin 49 milyar TL’sinin KOBI’lere kullandirildigini belirtti. Takipteki kredi orani ise düşüş trendini sürdürerek %1.6’ya indi. Mevduat yapisini daha da güçlendirdiklerini belirten Akbank toplam mevduatlarinin 77 milyar TL’nin üzerine çiktigini kaydetti. Brüt kâri üzerinden 517 milyon TL vergi karşiligi ayiran Akbank’in net kâri 1 milyar 960 milyon TL olmuştur.

 

Iş Bankasi Üçüncü Çeyrekte 1 Milyar 803 Milyon TL Net Kâr Elde Etti. -04.11.2011

T. Iş Bankasi yilin ilk dokuz aylik döneminde aktiflerini %21 artirarak 132 milyar TL’den 160 milyar TL’ye çikardigini ve 1,803 milyar TL net kar elde ettigini açikladi. Banka hem Türk Lirasi hem de yabanci paralarda güçlü bir performans sergiledigini belirterek toplam kredilerde %33 oraninda bir büyüme sergiledigini ve 2010 sonunda 64 milyar TL olan kredi hacmini 85 milyar TL’ye çikardigini kaydetmiştir. Bu artişta önemli rol oynayan ticari kredilerin toplamdaki payi %72 düzeyine ulaşmiştir. Takipteki kredilerin orani ise %3,6’dan %2,5’a inmiştir. Öz kaynaklari 18 milyar TL’ye, mevduat hacmi ise 96 milyar TL’ye erişmiştir.

 

Garanti Bankasi Üçüncü Çeyrekte 2 Milyar 468 Milyon Net Kar açikladi-03.11.2011

Garanti Bankasi’nin 2011 yilinin ilk 9 ayinda net kari 2 milyar 468 milyon TL oldu. Bankanin aktif büyüklügü 164,1 milyar TL seviyesine ulaşirken, nakdi ve gayri nakdi krediler araciligi ile ekonomiye 108,9 milyar TL destek sagladi. Bankanin özsermaye karliligi %19, aktif karliligi ise %2,2 seviyesinde gerçekleşti. TL krediler pazar payi%11,2 YP krediler pazar payi ise %18,4 olarak gerçekleşti. Banka enerji kredilerinin toplam yabanci para kredileri içinde %10 pay aldigini ve 5 milyar dolari aştigini belirtti. Aktif büyüklük 2010 sonuna göre %20 artarak 164,1 milyar TL’ye erişti. Özkaynaklar ise %4,8 artişla17,5 milyar TL seviyesine ulaşti. Toplam mevduat ise 88,6 milyar TL oldu.

 

Işbank GmbH 16. Şubesini Sofya’da açti.-03.11.2011

Türkiye Iş Bankasi’nin Almanya merkezli yüzde 100 iştiraki Işbank GmbH, 16’nci şubesini Bulgaristan’in başkenti Sofya’da açti.

 

Iş Bankasi yeni bir seküritizasyon kredisi sagladi-01.11.2011

Türkiye Iş Bankasi, yurt dişi havale akimlarina dayali seküritizasyon programi kapsaminda toplam 160 milyon euro ve 75 milyon dolar tutarinda olmak üzere dört dilimden oluşan seküritizasyon kredisi sagladi.

 

Iş Bankasi TOBB ile deprem bölgesindeki firmalara yönelik kredi protokolü imzaladi-01.11.2011

Türkiye Iş Bankasi, Van Deprem felaketine maruz kalan firmalara yönelik olarak TOBB ile imzaladigi destek kredisi protokolü kapsaminda Van, Erciş ve Van’in diger ilçelerindeki Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi Odalari ve Ticaret Borsasi üyelerine asgari 10.000.-TL olmak üzere 75.000.-TL’ye kadar 12 ay vadeli taksit ödemeli kredi imkâni sagliyor. Banka tarafindan kullandirilacak kredilerin faizi ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) TOBB tarafindan karşilaniyor.

 

IŞ’TE KOBI’ye bir ödül daha-02.11.2011

Türkiye Iş Bankasi’nin, KOBI’lere nitelikli bilgi saglamak amaciyla kurdugu www.istekobi.com.tr internet Sitesi, Uluslararasi Görsel Sanatlar Akademisi tarafindan bu yil 7.’si düzenlenen, “Davey Awards” yarişmasinda profesyonel hizmetler kategorisinde “Silver Award”a layik görüldü. Iş’te KOBI, Disney, Microsoft, MTV, Polo, Ralph Lauren gibi önde gelen şirketlerin üst düzey profesyonellerinin jüri üyeligini yaptigi “Davey Awards”den aldigi ödül ile uluslararasi ödüllerinin sayisini 20’ye çikardi.

 

Fitch, Şekerbank’in kredi notunu bu yil da yükseltti-31.10.2011

Uluslararasi Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank’in “B+” olan uzun vadeli yerel ve yabanci para notunu bir seviye artirarak “BB-“ ye yükseltti. Fitch tarafindan geçen yil bankanin iki seviye birden yükseltilen ulusal notu da “A” olarak teyit edildi. Fitch Ratings, Türkiye’deki orta ölçekli bankalari degerlendirdigi söz konusu raporda, Şekerbank’in finansal güç notunu “D”; kisa vadeli yerel ve yabanci para notunu “B”; ve görünümünü ise “istikrarli (stable)” olarak teyit etti. Kurum tarafindan bu yil içinde ilk kez uygulanmaya başlanan finansal kapasite notu ise ilk uygulama başladiginda Şekerbank için “B+” olarak verilmişken yapilan son degerlendirme sonucunda “BB-”ye yükseltildi. Fitch Ratings, konuyla ilgili kamuoyuna açikladigi raporda, Şekerbank’in not artirimina dayanak olarak, bankanin olumlu risk profili degerlendirmesini gösterdi. Fitch açiklamasinda, kirsal kesim ile uzun yillara dayanan güçlü ilişkisi vasitasiyla yarattigi sürdürülebilir marka olma özelligi ile Şekerbank’in ülke çapinda benzerleri arasinda en anlamli yayginliga sahip tek banka oldugunu vurguladi.

 

Şekerbank, 30.09.2011 tarihli konsolide olmayan mali tablolarini açikladi.-26.10.2011

Şekerbank son 3 ayda 2011 ikinci çeyrege göre karini yüzde 140 artirarak yilin ilk dokuz ayinda 56 milyon TL net kar elde etti. Kredi hacmini geçen yilin ayni dönemine göre %28 artişla 8.9 milyar TL’ye yükselten Şekerbank’in mevduat hacmi ise ayni dönemde %36 büyüdü. Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürü Meriç Ulaşahin, üreteni desteklemeye yönelik stratejilerinin bilançoya yanisidigini belirterek, “Uzmanlaşmanin ve sahaya, yerele yakinligin giderek önem kazandigi sektörümüzde, Şekerbank’i farkli kilan bu güçlü yanlarimizi daha da geliştirerek rekabette ayrişmaya devam edecegiz.” dedi.

Şekerbank’in 30.09.2011 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlarina Ilişkin Seçilmiş Göstergeler:
Toplam Aktifler: 15 milyar TL
Toplam Krediler: 8,9 milyar TL
Toplam Mevduat: 9,4 milyar TL
Özkaynaklar: 1,4 milyar TL
Net Kar: 56 milyon TL
Mevduatin Krediye Dönüşüm Orani: %94,74

 

Akbank’tan Van’a destek

Akbank Van’daki bireysel kredilerin taksitlerini ve geri ödemelerini üç ay süre ile erteledi ve ticari kredilerin de müşterinin başvurmasi halinde ayni olanaktan yararlanacagini bildirdi. Ayrica Van’daki şubelerce ya da Van’a yapilan para transferlerinden masraf alinmayacagini açikladi.

 

Iş Bankasi Grubu’ndan Van’a destek-26.10.2011

Türkiye Iş Bankasi Grubu, Van’da yaşanan deprem felaketi sonrasi bölgeye destegini sürdürüyor. Yörenin yaralarinin sarilmasina yardimci olmak amaciyla, Van 100. Yil Üniversitesi kampüsünde, 300 kişilik bir ögrenci yurdu yaptiracagini açikladi. Ayrica Türkiye Iş Bankasi Van ve ilçelerindeki şubelerinden kredi kullanan bireysel ve ticari müşterilerine kredi ödemelerinde 3 ay öteleme imkâni sundu ve Van’daki şubelerce ya da Van’a yapilacak para transferlerinden masraf almayacagini bildirdi.

 

Iş Bankasi EN 15838 sertifikasi aldi -23.10.2011

Iş Bankasi çagri merkezleri ile EN 15838 sertifikasi alan ilk Türk bankasi oldu.

 

Basimiz Sagolsun

Van-Ercis merkezli gerceklesen depremde hayatlarini kaybedenlere tanridan rahmet, yaralananlara da acil sifalar diliyoruz. Ayrica bu elim olayda yakinlarini kaybedenlere ve yarali yakinlarina da sabirlar diliyoruz.

 

Akbank’in yurtdişi iştirakleri Akbank NV ve Akbank AG birleşti-29.09.2011

Akbank’in yurtdişi iştiraklerinin yeniden yapilanmasi çerçevesinde Akbank N.V. (Hollanda’da mukim, %100 Akbank iştiraki) faaliyetlerini durdurarak Akbank AG (Akbank N.V.’nin Almanya’da mukim %100 iştiraki) ile birleşecek ve Akbank AG Akbank’in dolaysiz % 100 iştiraki şeklinde yapilandirilacaktir.

 

IŞ’TE KOBI’ye “Web Award 2011 Yarişmasi”ndan 3 Ödül -15.09.2011

Türkiye Iş Bankasi’nin KOBI’lerden hareketle ticari kesime yönelik tasarladigi IŞ’TE KOBI (istekobi.com.tr) internet sitesi, dijital dünyanin prestijli ödüllerinden biri olan “Web Award 2011” yarişmasinda, “Portal” Kategorisinde; IŞ’TE KOBI Internet sitesinin yenilikçi uygulamasi SUNUMATIK ise “Interactive Services” ve “Small Business” Kategorilerinde “Standard of Excellence” ödüllerine layik görüldü.

 

Iş Bankasi’na 1,2 Milyar Dolar Sendikasyon Kredisi -14.09.2011

Türkiye Iş Bankasi, Standard Chartered Bank koordinatörlügünde, diş ticaretin finansmaninda kullanmak üzere 15 ülkeden 37 bankanin katilimiyla, 359 milyon ABD Dolari ve 603 milyon Avro olmak üzere iki dilimde yaklaşik 1,2 milyar ABD Dolari tutarinda kredi sagladi.

 

Iş Bankasi Grubu Afrika’ya 1 milyon TL bagişladi. -18.08.2011

Türkiye Iş Bankasi Grubu, kuraklik ve kitlik ile sarsilan Afrika’ya Türk Kizilayi araciligiyla 1 milyon TL tutarinda yardim yapti.

 

Akbank International Stevie Awards’dan üç ödül aldi.-15.03.2011

Akbank bu yil sekizincisi düzenlenen International Stevie Awards’dan “Akbank Çocuk Tiyatrosu” iletişim kampanyasi ile “Banka Iletişim Kampanyalari” kategorisinde birincilik ve “Akbank 2010 Sizin Için” kampanyasi ile ayni kategoride Jüri Özel Ödülünü almiştir. Faaliyet Raporu da “En Iyi Faaliyet Raporu” kategorisinde Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirilmiştir.

 

Akbank net dönem karini 1,399 milyon TL olarak açikladi-15.08.2011

2011’in ilk yarisinda nakdi kredilerinin büyüklügü 69 milyar TL’ye ulaşan Akbank’in KOBI ve kurumsal krediler yoluyla sagladigi destek 46 milyar TL olmuştur. Tüketici kredileri ve kredi kartlari toplami ise 23 milyar TL’nin üzerine çikmiştir. Bu dönemde toplam mevduatlar %4 artarak 75 milyar TL’ye erişmiştir.

 

Iş Bankasi net dönem kârini 1,476 milyon TL olarak açikladi.-08.08.2011

Yilin ilk alti aylik döneminde Iş Bankasi’nin aktif büyüklügü yilsonuna göre yüzde 12,2 oraninda artarak 148 milyar TL’ye, özkaynaklari ise %5,9’luk artişla 18 milyar TL düzeyine çikmiştir. Banka’nin net dönem kâri ise 1 milyar 476 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Kredi hacmi %19,5 oraninda artarak 77 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ticari kredilerdeki büyüme % 21,3, tüketici kredilerinde ise % 17,4 olmuştur. Iş Bankasi, özel bankalar arasinda lider oldugu bir diger kalem olan mevduatta da %2’lik artiş saglayarak mevduat hacmini 90 milyar TL’ye çikarmiştir. Kredi hacmindeki büyümeye paralel olarak kredilerden alinan faizler kaleminde geçen yilin ayni dönemine kiyasla yüzde 9,3 oraninda artiş saglanmiş ve Banka’nin toplam faiz geliri %3,3 oraninda artarak 5 milyar 31 milyon TL, net faiz geliri ise 2 milyar 195 milyon TL olmuştur.

 

Şekerbank 38 milyon TL net kar açikladi.-04.08.2011

Şekerbank 2011 yili ilk yarisi için 38 milyar TL net kar açikladi. Aktif büyüklügü 14 milyar TL’ye ulaşirken, toplam mevduat yillik bazda %23 artarak 8,5 milyar TL olmuştur. Meriç Uluşahin ilk yari ile kiyaslandiginda net faiz gelirleri ve faaliyet karinin iki katindan fazla arttigini belirterek sirasiyla 232 ve 400 milyon TL düzeyinde gerçekleştigini belirtmiştir. Toplam krediler yil sonundan bu yana %11,2 artarak 8,4 milyar TL’ye ulaşmiştir.

 

Garanti Bankasi 1,929 milyon TL net kar açikladi-03.08.2011

Aktif büyüklügü 154,2 milyar TL’ye ulaşan Garanti Bankasi nakdi ve gayri nakdi krediler araciligi ile ekonomiye 101 milyar TL destek sagladi. TL kredilerdeki Pazar payi %11, yabanci para kredilerdeki pazar payi ise %19,1 düzeyinde gerçekleşti. Banka’nin aktif büyüklügü 2010 sonuna göre %12,7 artarak 154,2 milyar TL seviyesine ulaşti ve aktif karliligi %2,5 olarak gerçekleşti. Özkaynaklar ise %3,4’lik artişla 17,2 milyar TL seviyesine ulaşti ve özkaynak karliligi %21,4 olarak gerçekleşti. Mevduat toplami 2010 yil sonuna göre %6,9 artarak 84,5 milyar TL seviyesine ulaşti.

 

Iş Bankasi Kuzey Kibris’ta bir şube daha açti. -01.08.2011

Türkiye Iş Bankasi Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti’nde bir yeni şube ve iki yeni hizmet binasini Genel Müdür Adnan Bali’nin katilimiyla gerçekleştirilen törenlerle açti.

 

Global Banking and Finance Review Akbank’i “Türkiye’nin En Iyi Bankasi” olarak seçti-31.7.2011

Global Banking and Finance Review 2011 yili “Bankacilik Ödülleri” degerlendirmesinde sürdürülebilir yüksek büyüme performansi, yenilikçi ürün ve hizmet sunumu ve üstün müşteri ilişkileri yönetimi sebebiyle Akbank’i “Türkiye’nin En Iyi Bankasi” olarak seçti.

 

Iş Bankasi The Banker dergisi tarafindan yayimlanan “Dünyanin En büyük 1000 Bankasi” listesinde ilk 100’e girdi. -29.07.2011

The Banker dergisi, Temmuz sayisinda “Dünyanin En Büyük 1000 Bankasi” listesini yayinladi. 2010 yil sonu finansal verileri esas alinarak, bankalarin ana sermaye büyüklüklerine göre oluşturulan listede 100. sirada yer aldi.

 

Akbank sosyal medyada en iyi banka seçildi. -28.7.2011

Dünyanin önde gelen finans ve ekonomi dergisi Global Finance, 12. kez yaptigi degerlendirmenin Avrupa kategorisinde, Akbank'i “sosyal medyada en iyi banka” seçti.

 

Dünyanin en itibarli halkla ilişkiler platformu Akbank 2010 yili Faaliyet Raporu’nu yilin en iyi faaliyet raporu seçti-13.07.2011

Akbank, sürdürülebilirlik temali 2010 Yili Faaliyet Raporu ile dünyanin en itibarli halkla ilişkiler platformlarindan Amerikan Iletişim Profesyonelleri Ligi’nin (LACP) “2010 Yili Faaliyet Raporlari Vizyon Ödülleri” bankalar kategorisinde “Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Orta Dogu ve Afrika Bölgelerinin En Iyi Faaliyet Raporu” ödülünü aldi.

 

Iş Bankasi USD 500 milyon tutarinda anlaşmaya imza atti. -08.07.2011

T. Iş Bankasi iki uluslar arasi banka ile 5 yil süreli USD 500 milyon tutarinda kredi anlaşmasi imzaladi.

 

Şekerbank Kristal Elma’da dört ödül aldi-01.07.2011

Şekerbank reklamlari Kristal Elma ödül töreninden dört ödülle döndü.

 

IŞ’TE KOBI “Communicator Awards Yarişmasi”nda 2 ayri kategoride ödül aldi-01.07.2011

Iş Bankasi’nin ticari kesime yönelik tasarladigi “istekobi.com.tr” internet sitesi, Uluslararasi Görsel Sanatlar Akademisi tarafindan bu yil 17.si düzenlenen ve türünün en büyük organizasyonlarindan biri olan "Communicator Awards" yarişmasinda “Finansal Servisler" ve "Topluluk" kategorilerinde "Üstünlük Ödülü"ne (Award of Distinction) layik görüldü. Bu sene kazandigi ödüllerle birlikte Iş’te KOBI’nin kazandigi ödül sayisi 12’ye ulaşti.

 

IŞ’TE KOBI sitesi 3 uluslar arasi ödül daha aldi-20.05.2011

Türkiye Iş Bankasi’nin KOBI’lerden hareketle ticari kesime yönelik tasarladigi IŞ’TE KOBI (istekobi.com.tr) internet sitesi, dijital dünyanin prestijli ödüllerinden biri olan “Hermes Creative Awards” yarişmasinda B2B ve Finansal Servisler kategorilerinde Altin, Portal Kategorisinde ise Platin ödüle layik görülerek, kazandigi uluslararasi ödüllerin sayisini 10’a çikardi.

 

T. Iş Bankasi 2011’in ilk çeyreginde 680,5 milyon TL konsolide net kar elde etti-13.05.2011

Yilin ilk çeyreginde 680,5 milyon TL konsolide net kâr elde eden Iş Bankasi’nin konsolide aktif büyüklügü 158,5 milyar TL’ye ulaşti. Yilsonuna göre yüzde 10,4 artişla 76 milyar 295 milyon TL’lik konsolide kredi rakamina ulaşan Banka, bu olumlu gelişme sonucunda sektörün en büyük özel bankasi olma unvanina, en büyük kredi portföyüne sahip banka unvanini da ekledi. Banka’nin konsolide Türk Parasi tasarruf mevduati ise yüzde 4,1 oraninda artişla 39 milyar 838 milyon TL gibi önemli bir eşige ulaşti. Geçen yil sonunda %5.1 olan takipteki kredi orani %3.4’e gerilemiştir. Geçen yil 1127 olan şube sayisi ise 1143’e çikmiştir.

 

Akbank EMEA Finance tarafindan Türkiye’nin en iyi bankasi seçildi.

EMEA Finance, Orta ve Dogu Avrupa ve Bagimsiz Devletler Toplulugundaki banka ve finans kuruluşlarinin degerlendirildigi “Avrupa Bankacilik Ödülleri” kapsaminda Akbank’i üçüncü kez Türkiye’nin en iyi bankasi seçti

 

Akbank 2011 yili ilk çeyreginde 928,4 milyon TL brüt kâr elde etti-06.05.2011

Akbank 2011 yili ilk çeyreginde 928,4 milyon TL brüt kâr ve bunun üzerinden 200,2 milyon TL vergi karşiligi ayirarak 728,2 milyon TL konsolide net kar elde etmiştir. Bu dönemde toplam nakdi kredileri 63 milyar TL’ye ulaşmiştir. KOBI ve kurumsal krediler ise bu dönemde 42 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2010 yilsonu itibariyla yüzde 2,2 seviyesinde bulunan takipteki kredi orani 2011 ilk çeyregi itibariyla yüzde 1,9’a gerilemiş ve Akbank bu dönemde de ihtiyatli yaklaşimini sürdürerek takipteki kredilere %100 karşilik ayirmaya devam etmiştir. Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt 2011 Mart ayinda gerçekleştirilen 1,3 milyar dolar tutarindaki sendikasyon kredisi ile uluslararasi borçlanmada maliyetlerin aşagi çekilmesini sagladiklarini belirtmiştir. Teknoloji ve altyapi yatirimlarina 2010 yilinda yaklaşik 350 milyon TL yatirim yapan Akbank 2011 yilinda da bu alanda yaklaşik 300 milyon TL yatirim gerçekleştirecektir.

 

Garanti Bankasi 2011 yili ilk çeyreginde 913 milyar TL konsolide net kar elde etti. -05.05.2011

Garanti Bankasi 2011 yili ilk çeyreginde 913 milyar TL konsolide net kar elde etmiştir ve konsolide toplam varliklari 137 milyar TL’ye ve 76 milyar TL’si nakdi olmak üzere nakdi ve gayrinakdi kredileri 94 milyar TL’ye erişmiştir. Bankanin ortalama özkaynak getirisi %22.4 ve ortalama varliklarinin getirisi % 2.7 olarak gerçekleşmiştir. Yilsonundan bugüne kadar TL krediler ve döviz cinsinden krediler USD cinsinden sirasiyla %10.4 ve %6.6 oraninda artmiştir. TL ve döviz cinsi kredilerin pazardaki paylari ise sirasiyla %11.2 ve % 20’dir. Toplam mevduat bugüne kadar %2.9 oraninda artarak 81 milyar TL’ye erişmiştir.

 

IŞ’TE KOBI Yedinci Uluslararasi Ödülünü “Horizon Interactive Awards”dan aldi-03.05.2011

Türkiye Iş Bankasi’nin KOBI’lerden hareketle ticari kesime yönelik tasarladigi IŞ’TE KOBI (istekobi.com.tr) internet sitesi, dijital dünyanin prestijli ödüllerinden biri olan “Horizon Interactive Awards” yarişmasinda, “B2B Kategorisi”nde bronz ödüle layik görülerek, yedinci uluslararasi ödülünü kazandi.

 

Iş Bankasi’na Ersin Özince Yönetim Kurulu Başkani, Adnan Bali Genel Müdür olarak atandi-1.4.2011

Iş Bankasi Yönetim Kurulu’nun 1 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirilen toplantisinda Yönetim Kurulu Başkanligi’na H. Ersin Özince seçilirken, Genel Müdür Yardimcisi Adnan Bali Genel Müdür olarak atandi.

 

Iş Bankasini Kobi Sitesi IŞ’TE KOBI uluslararasi bir ödül kazandi. -04.04.2011

Türkiye Iş Bankasi’nin KOBI’lerden hareketle ticari kesime yönelik tasarladigi IŞ’TE KOBI (istekobi.com.tr) internet sitesi, “Web Marketing Association” tarafindan düzenlenen ve dünyanin en prestijli internet siteleri yarişmalarindan biri olan “Internet Advertising Competition (IAC) 2011” yarişmasinda, “Portal Kategorisi”nde en üst seviye olan “Best Portal Website” ödülüne layik görülerek, bu yilin ikinci uluslararasi ödülünü kazandi.

 

Iş Bankasi’na “En Yenilikçi Banka” ödülü-07.04.2011

Selçuk Üniversite’sinde gerçekleştirilen “Ulusal Inovasyon Zirvesi” kapsaminda gerçekleştirilen ödül töreninde Iş Bankasi “En Yenilikçi Banka” ödülüne layik görüldü.

 

Iş Bankasi’na yedi yeni genel müdür yardimcisi atandi. -13.04.2011

Senar Akkuş, A. Erdal Aral, Ertugrul Bozgedik, Şube Levent Korba, Riza Ihsan Kutlusoy, Aydin Süha Önder ve Yalçin Sezen’in Genel Müdür Yardimciligina atandi.

 

Şekerbank 2011 ilk çeyregine ait konsolide olmayan finansal tablolarini açikladi -26.04.2011

Şekerbank, 31.03.2011 tarihli konsolide olmayan mali tablolarina göre 30.3 milyar TL kar elde ettigini açikladi. Kredilerde 31.12.2010’dan bu yana toplam yüzde 5,4 oraninda büyüme gerçekleştiren bankanin mevduat hacmi bir önceki ayni döneme göre yüzde 27 artirarak 8,2 milyar TL’ye ulaşti. Şekerbank’in 31.03.2011 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlarina Ilişkin Seçilmiş Göstergeler:

Toplam Aktifler: 13,3 milyar TL
Toplam Krediler: 7,9 milyar TL
Toplam Mevduat: 8,2 milyar TL
Özkaynaklar: 1,4 milyar TL
Net Kar: 30,3 milyon TL
Mevduatin Krediye Dönüşüm Orani: % 97

 

Bank Sofia’nin Iş Bankasi’na devri tamamlandi-27.04.2011

Rusya’da faaliyet gösteren Closed Joint Stock Company Bank Sofia’nin yüzde 100 hissesinin alimina ilişkin süreç tamamlandi. Hisse Alim Sözleşmesi’nin 25 Ekim 2010 tarihinde imzalanmasiyla başlayan süreç satin alma bedelinin yüzde 90’ina tekabül eden 36 milyon dolarlik bölümünün ödenmesiyle tamamlandi. Moskova’da imzalanan anlaşma kapsaminda, Bank Sofia’nin yüzde 100 hissesi Iş Bankasi tarafindan 40 milyon dolar bedelle satin alindi. 4 milyon dolarlik bölüm ise takip eden bir yil vadede ödenecek. Bank Sofia 31 Mart 2011 tarihi itibariyla yaklaşik 163 milyon dolar aktif toplamina, 28 milyon dolar öz kaynaga sahip bulunuyor.

 

MTSO KADIN GIRIŞIMCILERE TOPLANTI DÜZENLEDI

http://www.sarktelgraf.com/haberdetay/8500-kadinlar-islerini-gelistirmek-istiyor.html
http://www.gunaydinmus.com/haberdetay/5743-mtso-kadin-girisimcilere-toplanti-duzenledi.html

 

Iş Bankasi-Yönetim Kurulu Ersin Özince’yi yönetim kurulu başkani, Adnan Bali’yi genel müdür olarak belirledi. -01.04.2011

Iş Bankasi Yönetim Kurulu 01.04.2011 tarihli toplantisinda yönetim kurulu başkanliginin Ersin Özince, genel müdürlük makaminin ise Adnan Bali tarafindan yürütülmesine karar verdi.

 

Akbank müşteri ilişkileri yönetiminde uluslararasi bir ödül aldi. -22.03.2011

Akbank, 2010’da kullanima giren müşteri ilişkileri yönetimi sistemi “Atom”la, dünyanin en önemli degerlendirme kuruluşlarindan Gartner’in “CRM Excellence - Pazarlama” kategorisi ödülünü aldi. Akbank, bu ödülü alan ilk Türk bankasi oldu.

 

Iş Bankasi dünyanin en degerli ilk 500 şirketi arasinda tek Türk markasi-21.03.2011

Londra merkezli uluslararasi bagimsiz marka degerleme şirketi Brand Finance’in ''The BrandFinance® Global 500'' listesine göre, Iş Bankasi dünyanin en degerli 500 markasi arasinda yer alan tek Türk markasi oldu.

 

IŞ’TE KOBI’ye 2011 Yilinin Ilk Uluslararasi Ödülü IMA’dan-15.03.2011

IŞ’TE KOBI web sitesi, sektörün prestijli yarişmalari arasinda gösterilen Interactive Media Council tarafindan düzenlenen, uluslar arasi “Interactive Media Awards 2011”de B2B Kategorisi’nde “Üstün Başari” ödülüne layik görüldü.

 

Mediacat Iş Bankasi’ni yilin markasi seçti-08.03.2011

Türkiye Iş Bankasi, pazarlama iletişimi dergisi MediaCat’in düzenledigi anket sonucuna göre 44 marka arasindan yilin markasi seçildi.

 

Iş Bankasi JBIC ile anlaşma imzaladi.-04.03.2011

Iş Bankasi Japan Bank for International Cooperation ile Japonya’dan yapilacak orta ve uzun vadeli ithalatin finansmaninda kullanilmak üzere JPY 22 milyar tutarinda (yaklaşik USD 209 milyon) anlaşma imzaladi.

 

Iş Bankasi Erbil Şubesi hizmete başladi-01.03.2011

Türkiye Iş Bankasi’nin yurt dişindaki 16. şubesi, Irak Cumhuriyeti’nin Erbil şehrinde hizmete başladi.

 

Akbank Avrupa-Ortadogu-Africa bölgesinin En iyi Finansal Kuruluşu seçildi-27.02.2011

Akbank başarili Eurobond, sekürizasyon ve sendikasyon kredileri nedeniyle EMEA Finance tarafindan “The Best Financial Institution in EMEA Region and the Best Credit” ödülüne layik görüldü.

 

Akbank 2010 yili karini 3.01 milyar TL olarak açikladi-25.02.2011

Akbank’in net kari 2010 yili geçen yila gore %10,6 artiş göstererek 3,01 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam kredi büyüklügü ise % 29,4’lük bir artişla 57,7 milyar TL’ye ulaşti. Akbank’in KOBI’lere kredi yoluyla sagladigi destek 2010 yil sonu itibariyla bir önceki yila göre yüzde 31,2’lik artişla 16,7 milyar TL’ye çikti. Akbank Şirket ve Ticari segmentlerini KOBI segmenti altinda birleştirdi ve Avrupa Yatirim Bankasi, Avrupa Imar ve Kalkinma Bankasi gibi çok tarafli kuruluşlardan temin ettigi uzun vadeli ve düşük maliyetli kredilerle KOBI’lere düşük maliyetli kredi sagladi. 2009 yilsonu itibariyla yüzde 3,8 seviyesinde bulunan takipteki kredi orani 2010 yilsonu itibariyla yüzde 2,2’e geriledi. Akbank’in ihtiyatli yaklaşimini sürdürerek takipteki kredilere yüzde yüz oraninda karşilik ayirmaya devam etmektedir. 2010 yilinda aktif büyüklügü 120 milyar TL ve toplam mevduat 71,7 milyar TL’ye ulaşmiştir.

 

Şekerbank net karini 170.2 milyon TL olarak açikladi.-16.02.2011

Aktif büyüklügünü 11.4 milyar TL’ye ulaştiran Şekerbank, böylece bir önceki yilin ayni dönemine göre yüzde 27 büyüdü. Bankanin konsolide olmayan 2010 yil sonu bilançosunda net kari bir önceki yila göre yüzde 11.6 artarak 170.2 milyon TL olarak gerçekleşti. Şekerbank Genel Müdürü Meriç Uluşahin toplam kredi hacmini sektörün üzerinde bir artişla, 7.5 milyar TL’ye ulaştigini, kredilerin toplam aktifler içindeki payinin da yine sektörün 13-14 puan üzerinde bir oranla, yüzde 66’ya ulaştigini belirtmiştir. Diger taraftan, toplam kredilerin yariya yakinini KOBI’lere, küçük işletmelere, zirai kesime kullandirilan krediler oluşturmuştur. Şekerbank 2010 yilinda mevduat tabanini genişletmiş ve yüzde 16’lik artişla toplam mevduat hacmini 7.7 milyar TL’ye yükseltmiştir.”

 

Iş Bankasi 2010 yili konsolide net karini 3.2 milyar TL olarak açikladi. -14.02.2011

14.02.2011
Konsolide aktif büyüklügü 151 milyar TL’ye ulaşan Iş Bankasi’nin 2010 yili konsolide net kâri 3,2 milyar TL oldu. Özkaynaklarini 19 milyar TL’ye çikararak güçlü mali bünyesini geliştiren Iş Bankasi, 88 milyar TL’lik mevduat hacmi ile özel bankalar arasindaki lider konumunu sürdürdü. Banka’nin önceki yila kiyasla yüzde 31 oraninda artirmayi başardigi kredi portföyünün büyüklügü ise 69 milyar TL’ye ulaşti. Geçtigimiz yil sonunda yüzde 5,1 seviyesinde olan konsolide takipteki krediler rasyosu yüzde 3,4’e gerilerken, Iş Bankasi bu dönemde de takibe intikal eden kredilere yüzde yüz karşilik ayirmaya devam etti. Iş Bankasi’nin 2009 sonunda 1.093 olan şube sayisi dönem sonunda 1.142’ye yükseldi.

 

Garanti Bankasi’nin 2010 net kari 3.41 milyar TL-10.02.2011

Garanti Bankasi 2010 yili konsolide net karini 3.41 milyar TL olarak açikladi. Konsolide toplam varliklari 136,78 milyar TL olan Banka’nin aktif karliligi %2,8 olarak gerçekleşti. Garanti Bankasi’nin özkaynaklari %22,2 artişla 16,7 milyar TL’ye ulaşmiş ve özsermaye karliligi % 22,3 olmuştur. Toplam mevduat bir önceki yila kiyasla %15 artarak 79,07 milyar TL’ye ulaşmiştir. Pazar payi ise % 11.9 olmuştur.

 

Bankacilik Alaninda Türkiye’nin En Degerli Markasi Iş Bankasi-03.02.2011

Londra merkezli uluslararasi marka degerleme şirketi Brand Finance’in, The Banker dergisinin Şubat sayisinda yayimlanan, dünyanin en yüksek marka degerine sahip 500 bankasi 2011 raporuna göre; Türkiye’nin en degerli bankasi Iş Bankasi.

 

 

Akbank: AB ve AYB fonlarindan temin edilen KOBI Destek Kredisinin kullanimi başladi – 31 Aralik 2010

Kredinin % 20’lik bölümüne faiz uygulanmayacak, kalan %80’lik bölümün faiz orani ise piyasanin altinda belirlenecektir. Kredinin vadesi 4 yil olacak ve mehil dönemi seçenegi taninacaktir. Kredi tutari asgari EUR 200.000 ve azami EUR 5.000.000 olarak belirlenmiştir.

 

Akbank “Aninda Limit Artirim”i uygulamasiyla Financial World Innovation Awards’dan ödül kazandi – 22 Aralik 2010

Akbank, Financial World Innovation Awards’da “Bankacilik Hizmetleri - Finansal Ürün Sunumunda Yenilikçilik” kategorisinde “Satiş Noktasinda Aninda Limit Artirimi” uygulamasi ile ödüle layik görüldü. 5 kategoride daha finale kalan Akbank, en fazla ödüle aday gösterilen kurumlar arasinda yer aldi.

Akbank Alternatif Dagitim Kanallari Bölümü’nün kredi karti müşterileri için “gerçek zamanli on-line” çözümleri arasinda yer alan “Satiş Noktasinda Aninda Limit Artirimi” uygulamasi, alişveriş sirasinda kredi karti limit problemi yaşayan müşterilere aninda limit artirim hizmeti sunarak yarim kalan işlemlerini hizlica tamamlama kolayligi sagliyor

 

“Kadinlara Ait Küçük Işletmelerin Finansmani” Çalişmasi Yayinlandi - 20 Aralik 2010

Iktisat literatüründe ve genel olarak kamoyunda, işgücüne katilim orani, sahip olunan işletme sayisi, yaratilan gelir düzeyi ya da istihdam edilen kişi sayisi bazinda; kadinlarin ülke ekonomisinde bir itici güç olduklari açikca kabul edilmektedir. Kadinlarin işgücüne katilimini destekleyen ve kadin girişimcilerin faaliyetlerini arttirici programlarin birçok ülkede başlatilmiş olmasina ragmen kadinlar, özellikle de iş hayatina atilmiş olan kadinlar halihazirda birçok sorunla karşilaşmaktadir. Iş hayati, kadinlar için hala yeterince teşvik edici degildir. Temel insan haklarindan birisi olan cinsiyet eşitligi ve kadinlarin güçlendirilmesi hala üzerinde durulmasi gereken konulardandir (Binyil Kalkinma Hedefi 3). Bunun yani sira kadinlara ait işletmelerin gelişmesi için elverişli bir ortam yaratilmalidir. Örnegin küresel ortakliklar ve ayrimci olmayan ticaret ve finansal sistemler geliştirilmelidir (BKH 8).

“Kadinlara Ait Küçük Işletmelerin Finansmani” çalişmasi Küçük Işletmeler Kredi Programi (SELP II) kapsaminda, Türkiye’deki kadin küçük işletme sahiplerinin durumlarini özellikle finansmana erişim olanaklarini incelemek amaciyla hazirlanmiştir. Çalişmada elde edilen önemli bulgulardan biri Türkiye’deki ticari bankalarin mikro ve küçük işletme finansmanina ve özellikle kadin girişimcilerin finansmanina (ürün çeşitlendirme) agirlik vererek pazarlarini genişletebilecegidir. Bu pazar segmentinin kullanilmasi ile, finansmana erişim artacak ve artan erişim ise küçük işletmelerin geliştirilmesine ve istihdam yaratilmasina olumlu katki saglayacaktir.

Çalişmanin tamamina SELP II websitesinde "Yayinlar" sayfasindan ulaşabilirsiniz.

 

Garanti Bankasi’na EUR 250 milyon seküritizasyon – 20 Aralik 2010

Garanti Bankasi 75 milyonu 12 yil vade ile EIB’den, 75 milyonu 12 yil vade ile EBRD’den ve 100 milyonu 5 yil vade ile West LB’den olmak üzere EUR 250 milyon seküritizasyon temin etmiştir.

 

Garanti Bankasi kadin girişimcilere verdigi destek ile Yilin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülünü kazandi – 10 Aralik 2010

Garanti Bankasi kadin girişimcilere destek veren projeleri ile “Yilin Kurumsal Sorumluluk Programi” ödülünü kazandi. Ödüler Prag’da düzenlenen bir tören ile verilmiş ve Garanti Bankasi ödülü Avon, TNT, Vodafone ve GlaxoSmithKline gibi firmalarin da bulundugu finalistleri eleyerek aldi.

 

Iş Bankasi’na EUR 50 Milyon Kredi – 9 Aralik 2010

Iş Bankasi, Fransiz Kalkinma Ajansi’nin özel sektör temsilcisi PROPARCO ile yenilenebilir enerji yatirimlari ve düşük karbon teknolojileri alaninda kullanilmak üzere 50 milyon Euro’luk kredi anlaşmasi imzaladi. Iş Bankasi temin ettigi kredi ile hizmet verdigi KOBI ve kurumsal müşterilerinin yatirimlarina uygun koşullarda uzun vadeli finansman destegi verecek. Kredi agirlikli olarak enerji verimliligi ve yenilenebilir enerji yatirimlari alaninda kullanilacak.

 

Garanti Bankasi “The Banker”dan Yilin Bankasi Ödülünü aldi – 3 Aralik 2010

Garanti Bankasi Financial Times Group’a bagli “The Banker” dergisi tarafindan Yilin Türk Bankasi seçildi.

 

Fitch Ratings Işbankasi’nin notunu yükseltti – 2 Aralik 2010

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Iş Bankasi’nin “BBB-” olan notunu duragandan pozitife yükseltti.

 

Garanti Bankasi USD 1 milyar tutarinda sendikasyon kredisine imza atti – 30 Kasim 2010

Garanti Bankasi dilimleri USD 316.400.000 ve EUR 513.500.000 tutarlarinda olmak üzere 18 ülkeden 49 bankadan temin ettigi bir sendikasyon kredisine imza atti. Ticaretin fonlanmasinda kullanilacak kredinin maliyeti sirasiyla Libor+1.2% ve Euribor+1.2% olarak belirtildi.

 

Akbank, Türkiye’nin “En Iyi Döviz Işlemleri Bankasi” seçildi – 18 Kasim 2010

Global Finance dergisi, 86 ülkede gerçekleştirdigi “Dünyanin En Iyi Döviz Tedarikçileri 2011” araştirmasinda Akbank’i üst üste 7’nci kez “Türkiye’nin En Iyi Döviz Işlemleri Bankasi” seçti.

 

Akbank’in 9 aylik net kâri 2.3 milyar TL oldu – 12 Kasim 2010

Akbank’in 9 aylik net kari 2.3 milyar TL olarak açiklandi. Bu yilin ilk dokuz ayinda sadece diş borçlanma ile saglanan finansman kaynagi 4,1 milyar dolar oldu. 3. çeyrek sonu itibariyle TL kredileri bankacilik sektörü ortalamasinin üstünde bir büyümeyle %27.7 artarak 30.7 milyar TL’ye ulaşti. KOBI ve kurumsal krediler toplami %18 büyümeyle 34.9 milyar TL’ye çikti. TL mevduatlari %17.9 artarak 40.8 milyar TL’ye ulaşti.

 

Garanti Bankasi, 124,4 milyar TL konsolide aktif büyüklüge ve 2 milyar 665 milyon TL konsolide net kâra ulaşti – 12 Kasim 2010

Garanti Bankasi, 30 Eylül 2010 tarihli konsolide finansal tablolarini açikladi. Bankanin 2010 yilinin ilk 9 ayindaki konsolide net kâri, 2 milyar 664 milyon 800 bin TL oldu. Garanti Bankasi’nin konsolide aktif büyüklügü 124 milyar 379 milyon TL seviyesine ulaşirken, nakdi ve gayri nakdi krediler araciligiyla ekonomiye sagladigi destek 80 milyar 33 milyon 597 bin TL’ye ulaşti. Bankanin özsermaye kârliligi %24, aktif kârliligi ise %3 olarak gerçekleşti.

Garanti Bankasi’nin Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (30 Eylül 2010)
• Vergi ve Karşiliklar Öncesi Brüt Kâr: 3.884,8 milyon TL
• Nakdi Krediler: 64.412,5 milyon TL
• Vergi Öncesi Kâr: 3.354,2 milyon TL
• Gayri Nakdi Krediler: 15.621,1 milyon TL
• Net Kâr: 2.664,8 milyon TL
• Toplam Aktifler: 124.379,0 milyon TL
• Mevduat :75.677,7 milyon TL
• Özkaynaklar: 15.897,3 milyon TL

 

Iş Bankasi’nin dokuz aylik konsolide net kâri 2 Milyar 440 Milyon TL oldu – 12 Kasim 2010

Yilin ilk dokuz ayinda geçen yilin ayni dönemine kiyasla yüzde 21’lik artişla 2 milyar 440 milyon TL konsolide net kâr elde eden Iş Bankasi’nin konsolide aktif büyüklügü ise 141 milyar 486 milyon TL’ye ulaşti. Iş Bankasi, bu dönemde kredilerini yüzde 19 oraninda artirarak 62 milyar 895 milyon TL’ye yükseltti ve böylece Türk Parasi kredilendirmede lider konumunu korudu.

 

Şekerbank’tan 3. çeyrekte yüzde 33’lük kar artişi – 12 Kasim 2010

Şekerbank, 30 Eylül 2010 tarihli konsolide olmayan finansal tablolarini açikladi. Aktif büyüklügünü 10.7 milyar TL’ye ulaştiran Şekerbank, böylece bir önceki yilin ayni dönemine göre yüzde 25 büyüdü. Bankanin ilk dokuz aylik net kari 104 milyon TL olup, 3. çeyrekte geçen yilin ayni dönemine göre yüzde 33 artişla 35 milyon TL net kar elde etti.

Şekerbank’in 30.09.2010 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlarina Ilişkin Seçilmiş Göstergeler:
• Toplam Aktifler: 10.7 milyar TL
• Toplam Krediler: 6.9 milyar TL
• Toplam Mevduat: 6.9 milyar TL
• Özkaynaklar: 1.3 milyar TL
• Net Kar: 104 milyon TL
• Sermaye Yeterlilik Rasyosu: %14.58
• Mevduatin Krediye Dönüşüm Orani: %101

 

Iş Bankasi Kore Ihracat-Ithalat Bankasi ile anlaşma imzaladi – 11 Kasim 2010

Iş Bankasi Kore Ihracat-Ithalat Bankasi ile iki ülke arasindaki ticaretin finansmanini fonlamak üzere USD 50 milyon tutarinda bir anlaşma imzaladi.

 

Akbank Çagri Merkezi’ne iki ödül – 1 Kasim 2010

Akbank Çagri Merkezi, IMI Conferences tarafindan düzenlenen “Istanbul Çagri Merkezi Ödülleri 2010”da, iki farkli kategoride birden ödül kazandi. Bu yil beşincisi gerçekleştirilen ve farkli sektörlerden 22 çagri merkezinin, 11 kategoride degerlendirildigi yarişmada Akbank Çagri Merkezi, “200’den Fazla Koltuklu En Iyi Çagri Merkezi” ve “Yilin En Iyi Müşteri Temsilcisi” dallarinda ödüllerin sahibi oldu.

 

Frankfurt Egitim Gezisi! – 11 Ekim 2010

SELP II kapsaminda saglanan teknik destek hizmetlerinin bir parçasi olarak, 28-30 Eylül 2010 tarihinde araci bankalar için bir egitim gezisi düzenlenmiştir. Egitim gezisi, KOBI kredi yetkilisi Sertifikasyon Egitimi sinavlarinda üstün performans gösteren kredi yetkilileri ile araci bankalarin SELP II kredilendirme ve egitim faaliyetlerinde dogrudan rol almiş bulunan Genel Müdürlük çalişanlari için planlanmiştir.

SELP II hedef bölgelerindeki banka personelinin organizasyona katilimi özellikle teşvik edilmiştir. Bu seçim kriterleri bazinda, 3 günlük Frankfurt egitim gezisine katilma hakkini kazanan 27 katilimci Sayin Melih Çadirci (KfW Ankara, Proje Uygulama Birimi) ve araci bankalarin katilimi ile belirlenmiştir.

SELP II ekibinden üç danişman ve Sayin Melih Çadirci egitim gezisi katilimcilarina Frankfurt’ta eşlik etmişlerdir.

Katilimcilar KfW’nin Almanya’daki KOBI finansmani (KfW Mittelstandsbank) ve kalkinma bankaciligi faaliyetleri (KfW Entwicklungsbank) konularinda bilgi alma firsati bulmuşlardir. Ayrica, katilimcilar Alman borsasini ve Deutsche Bank’i ziyaret etme şansi da yakalamişlardir.

Frankfurt School of Finance and Management – Uluslararasi Danişmanlik Hizmetleri katilimcilar için tarim finansmani, enerji verimliligi ve yenilenebilir enerji finansmani, mikrofinans ve kurumsal hizmetler konulu atölye çalişmalari düzenlemiştir.

 

Moody’s Iş Bankasi’nin görünümünü degiştirdi – 7 Ekim 2010

Uluslararasi kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Iş Bankasi'nin "Ba3" olan Uzun Vadeli Yabanci Para Mevduat notunun "Duragan" olan görünümünü "Pozitif"e çevirdi. Kuruluş diger not ve görünümlerde ise bir degişiklik yapmadi.

 

Garanti Bankasi EBRD ile kredi anlaşmasi imzaladi – 1 Ekim 2010

Garanti Bankasi, Avrupa Imar ve Kalkinma Bankasi (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) ile 2 dilimden oluşan EUR 50 milyon tutarinda bir kaynak için kredi anlaşmasi imzaladi. Küçük ve orta ölçekli işletmelere kullandirilmak üzere temin edilen kredinin EUR 20 milyon tutarindaki 5 yil vadeli dilimi EBRD kaynaklarindan, EUR 30 milyon tutarindaki 1 yil vadeli dilimi ise Standard Chartered Bank araciligiyla fonlandi.

 

Beklenti Çalişmasi yayinlandi! – 30 Eylül 2010

“Mikro ve Küçük Işletmelerin Ekonomik Beklentileri ve Ticari Bankalarla Ilişkileri” çalişmasi yayinlandi. Bu çalişmada 2010 Nisan-Mayis aylarinda gerçekleştirilen ve tüm Türkiye çapinda rasgele seçilmiş 1.001 şirketin temsilcileri ile yapilan görüşmeler sonucu elde edilen veriler kullanilmiştir. Görüşmeler, takip eden üç ay için, şirketlerin kendileri ve Türkiye ekonomisi hakkinda beklentilerini sorgulayan bir anket çalişmasina dayanmaktadir. Ankete katilan işletmelerin bankalar ile ilişkilerine dair sorular da ankette ayrica yer almaktadir.

Bu çalişmanin amaci dogrultusunda, SELP II kriteri ile uyumlu olarak 50 kişiden az çalişan istihdam eden 769 şirketin verileri kullanilmiştir. Bu veri kümesi SELP II kapsamindaki 49 ilde yer alan (56) ve diger illerdeki (713) işletmeler olmak üzere iki gruba ayrilmiştir.

Örtüşen hususlarda, bu bulgular 2005 SELP I Talep Çalişmasi’nin ve 2008 SELP II Talep Çalişmasi’nin sonuçlari ile karşilaştirilmiştir. 2005, 2008 ve 2010 çalişmalarinda kullanilan anketler ayni araştirma şirketi tarafindan yapilmiştir.

Bu çalişmanin amaci küçük işletmelerin ekonomik kriz sonrasi beklentilerini ögrenmek ve SELP II bölgesindeki küçük işletmelerin takip eden üç ay için ekonomik ortama ilişkin farkli beklentilerinin olup olmadigini analiz etmektir. Çalişmada işletmelerin bu bölgelerde bankalarin hizmetleri ile ilgili görüşlerini sorgulayan sorulara da yer verilmiştir.

Çalişmaya "Yayinlar" sayfasindan ulaşabilirsiniz.

 

Garanti Bankasi Türkiye Kalkinma Bankasi ile kredi anlaşmasi imzaladi – 30 Eylül 2010

Garanti Bankasi, Türkiye Kalkinma Bankasi (Kalkinma) ile USD 65 milyon tutarinda kaynak saglanmasi için kredi anlaşmasi imzaladi. Dünya Bankasi kaynaklarindan aktarilacak kredi 2 yil ödemesiz, 5 yil nihai vadeye sahip olup küçük ve orta ölçekli işletmelere saglanan kredilerin finansmaninda kullanilacak.

 

SELP II Kredi Portföyünün Gelişimi – 30 Eylül 2010

SELP II programi 2010 yilinda da çok iyi sonuçlar elde etmeye devam etmektedir. 2010 Haziran ayi itibari ile 4 araci banka tarafindan küçük işletmelere 11,519 SELP II kredisi kullandirilmiştir. Bütün kredilerin Türk Lirasi üzerinden kullandirildigi SELP II kredi portföyünün toplam tutari 120 milyon Avro’ya ulaşmiştir. Bütün araci bankalar kendilerine ayrilan fonun tamamini kullanmiştir.

SELP II programi süresince 7.999 kişilik istihdam yaratilmiş; 44.603 kişinin işi ise garanti altina alinmiştir. Diger bir deyişle, her bir milyon Avro için 67 kişilik istihdam yaratilmiştir.

SELP kredilerine ek olarak, Garanti Bankasi, Iş Bankasi ve Şekerbank DAKP fonundan miktari 5,3 milyon Avro’yu bulan 472 kredi kullandirmişlardir.

 

Iş Bankasi’na 1,2 Milyar Dolarlik Sendikasyon Kredisi – 20 Eylül 2010

Iş Bankasi, uluslararasi piyasalardan Dolar ve Avro döviz cinsinden; 1 yil ve 2 yil vade dilimlerinde yaklaşik 1,2 milyar dolar sendikasyon kredisi sagladi.
Iş Bankasi, WestLB koordinatörlügünde, 20 ülkeden 53 bankanin katilimiyla toplam 325 milyon ABD Dolari ve 649 milyon Avro tutarinda sendikasyon kredisi aldi. 280 milyon ABD Dolari ve 534 milyon Avro’luk kismi 1 yillik vade diliminde; 45 milyon ABD Dolari ve 115 milyon Avro’luk kismi 2 yillik vade diliminde saglanan sendikasyon kredisinin anlaşmasi Londra’da imzalandi.

 

Akbank’tan hazine faiz destekli yatirim kredisi – 1 Eylül 2010

Hazine Müsteşarligi ile protokol imzalayan Akbank, kalkinmada öncelikli toplam 57 ilde bölge ayrimi yapilmaksizin Ar-ge ve çevre konularinda yatirim yapacak firmalara, hazine faiz destegi imkaniyla kredi kullandiracak.

Akbank ile Hazine Müsteşarligi arasinda yapilan işbirligi, kalkinmada öncelikli III. ve IV. Bölge illerinde yapilacak yatirimlarin yanisira Ar-ge ve çevre yatirimlarini da içeriyor. Bu kapsamda yapilan yatirimlar için firmalar kredilerini Hazine faiz destegi ile kullanarak finansman maliyetlerini düşürebilecekler. 27 ili kapsayan III. bölgede yapilacak yatirimlarda, firmalarin kullanacaklari kredi faizinin; TL cinsi kredilerde % 3’ü, döviz kredilerinde ise % 1’i Hazine Müsteşarligi bütçesinden karşilanacak. 30 ili kapsayan IV. bölgede yapilacak yatirimlar ve bölge ayrimi yapilmaksizin Ar-ge ve çevre yatirimlari için ise bu oran, TL cinsi kredilerde faizin % 5’i ve döviz kredilerinde % 2’si olarak belirlendi

Yatirim kredileri için uygulanacak faiz destegi tutari proje bazinda Ar-ge ve çevre yatirimlari için maksimum 300.000 TL, kalkinmada öncelikli III. ve IV. Bölge illerinde yapilacak yatirimlar için 500.000 TL düzeyinde bulunuyor. Kredi, asgari 6 ay anapara ödemesiz ve en az 1 yil vadeli olarak kullandirilacak.

 

Akbank’a sendikasyon kredisi – 17 Agustos 2010

Akbank 810.5 milyon Euro ve 254.7 milyon ABD Dolari olmak üzere iki ayri dilimden oluşan 1 milyar Euro karşiligi sendikasyon kredisinin yaklaşik 780 milyon Euro tutarindaki kismini 1 yil vadeli, 220 milyon Euro tutarindaki kismini ise iki yil vadeli olarak temin etti. Kredinin maliyeti 1 yil vadeli kisim için Libor +%1,30- Euribor+%1,30; iki yil vadeli kisim için Libor + 1,75-Euribor + %1,75 oldu.

 

Akbank’a yeni seküritizasyon kredisi – 16 Agustos 2010

Akbank, yurtdişi ihracat alacaklari, çek alacaklari ve dövizli havalelere dayali seküritizasyon programi kapsaminda, 300 milyon ABD dolari tutarindaki bölümü taze kaynak, 560 milyon ABD dolari bölümündeki bölümü mevcut kredilerin yeniden finansmani olmak üzere toplamda 860 milyon ABD dolari tutarinda bir işlem gerçekleştirdi. Söz konusu işlem ile Akbank, 2009 yilindan bugüne Avrupa, Orta Dogu ve Afrika bölgelerinden yapilan gelecekteki nakit akimlarina dayali ilk sekuritizasyon kredisini temin etti.
Ortalama vadesi 5.8 yil olan 300 milyon ABD dolari tutarindaki yeni kredi, Standard Chartered, WestLB, Wells Fargo, Avrupa Yatirim Bankasi ve International Finance Corporation’dan temin edildi.

Söz konusu işlem ile Akbank’in yurtdişi ihracat alacaklari, çek alacaklari ve dövizli havalelere dayali seküritizasyon programi kapsaminda 1999 yilindan bugüne kadar 28 ayri kisimda sagladigi uzun vadeli kaynak tutari 4.7 milyar ABD Dolarina ulaşmiş oldu.

 

Iş Bankasi’nin alti aylik kari 1,8 milyar TL – 13 Agustos 2010

2010 yili ilk alti aylik dönemde 1 milyar 802 milyon TL net kâr elde eden Iş Bankasi, karini geçen yilin ayni dönemine göre yüzde 31 oraninda artirdi. Iş Bankasi’nin aktif büyüklügü ise 124 milyar TL’ye ulaşti.

Iş Bankasi bu dönemde kredilerini yüzde 18 oraninda artirarak 57 milyar TL’ye yükseltti ve böylece sektörün en çok kredi veren bankasi konumuna geldi. Iş Bankasi, mevduat alaninda özel bankalar arasindaki liderlik unvanini da pekiştirdi ve 80 milyar TL’nin üstünde bir mevduat hacmine ulaşti.

Iş Bankasi, ikinci çeyrekte şube sayisini 1.119’a, personel sayisini ise 23.665’e yükseltirken şube sayisi ve istihdamda özel bankalar arasindaki liderligini sürdürdü.

 

"Mikro ve Küçük Işletmelerin Ekonomik Beklentileri ve Ticari Bankalarla Ilişkileri" çalişmasi yayinlandi - 12 Agustos 2010

"Mikro ve Küçük Işletmelerin Ekonomik Beklentileri ve Ticari Bankalarla Ilişkileri" konulu çalişma yayinlandi. Daha fazla detay için lütfen yayinlar sayfasini ziyaret ediniz.

 

Şekerbank yeni bir kredi anlaşmasi imzaladi - Agustos 2010

SELP II çerçevesinde, Şekerbank'in Agustos 2010'da EUR 13 milyon tutarinda yeni bir kredi anlaşmasi imzaladigini bildirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

 

Avrupa Birligi Türkiye Delegasyonu ve Alman Kalkinma Bankasi KfW’nin Trabzon ve Rize ziyareti – 11 Agustos 2010

AB destekli SELP II programi kapsaminda, Avrupa Birligi Türkiye Delegasyonu’nun Makro Ekonomi ve Mali Hizmetler Sektörleri Sorumlusu Güray Vural ve Alman Kalkinma Bankasi KfW’da proje yöneticiligi yapan ve programin koordinatörlügünü yürüten Melih Çadirci 9-10 Agustos’da Trabzon ve Rize’ye programin uygulamasina yönelik bir izleme ziyareti yapti. Her iki ilde toplamda 12 SELP II müşterisini ve araci bankalarin 9 şubesini ziyaret eden yetkililer programdan yararlanan SELP II müşterileriyle ve araci bankalar ile görüş aliş verişinde bulundular. Ziyaret neticesinde, program uygulamalarinin yerinde oldugu ve AB görünürlük kriterlerinin karşilandigi Sn. Vural ve Sn. Çadirci tarafindan gözlemlendi.

SELP II, küçük işletmelerin piyasa koşullarinda banka kredilerine sürekli erişimini saglamayi hedeflemektedir. Program, mali sektörün büyümesi ve derinleşmesini desteklerken, Türkiye’deki ekonomik gelişmeye ve istihdam yaratmaya katkida bulunmayi amaçliyor.

 

Akbank’tan Türk ekonomisine 100 milyar TL’lik destek – 9 Agustos 2010

Akbank’in kamu, reel sektör ve bireylere verdigi kredi toplami 100 milyar TL’yi aşti. Akbank 2010 yili ilk alti ayinda 2 milyar 282 milyon TL brüt kâr elde ederken, ayrilan vergi karşiligi sonrasi Akbank’in ilk yaridaki konsolide net kâri 1 milyar 808 milyon TL oldu. Buna göre geçen yilin ayni döneminde konsolide net kari 1 milyar 309 milyon TL olan Akbank’in ilk yari yil kari yüzde 38 artiş gösterdi.

Akbank’in KOBI kredileri ilk alti ayda 14,4 milyar TL’ye çikarken, kurumsal kredileri de yilin ilk yarisinda 20,5 milyar TL’ye yükseldi. Bu sonuçlar ile Akbank’in KOBI ve Kurumsal kredileri %13,8 olan sektör ortalamasinin üzerinde bir büyüme sergileyerek yüzde 18,8 artişla 35 milyar TL’ye ulaşti. Akbank ayrica ihtiyaç kredilerinde de ilk alti ayda sektörün oldukça üstünde büyüyerek yüzde 26,2’lik artişla kredi miktarini 5,2 milyar TL seviyesine çikardi.
Akbank’in 2009 sene sonu itibariyla yüzde 3,8 seviyesinde bulunan takipteki kredi orani ise yilin ilk yarisinda yüzde 2,5 seviyesine gerileyerek sektörün oldukça altinda seyretti.

Toplam mevduatlari sektörün oldukça üzerinde büyüyerek ilk alti ayda yüzde 15,7 artişla 70 milyar TL’yi geçen Akbank’in, TL mevduatlari ise ayni dönemde yüzde 24’lük artişla 43 milyar TL’ye ulaşti.

 

Akbank, 6. kez ‘Türkiye’nin En Iyi Bankasi’ seçildi – 9 Agustos 2010


Akbank, dünyanin önde gelen finans dergilerinden Global Finance’in degerlendirmesinde 6’nci kez üst üste “Türkiye’nin En Iyi Bankasi” seçildi. Merkezi New York’ta bulunan Global Finance Dergisi’nin 22 ülkede düzenledigi “Orta ve Dogu Avrupa’da Gelişmekte olan Piyasalarin En Iyi Bankalari 2010” anketinden “Türkiye’nin En Iyi Bankasi” olarak Akbank çikti

Derginin degerlendirmesinde bankalar, varliklarindaki büyüme, kârlilik, stratejik ilişkiler, müşteri hizmetleri, rekabetçi fiyatlama ve yenilikçi ürünler gibi kriterlerdeki başarilarina göre degerlendiriliyor.

Global Finance editörleri tarafindan, sektör analistleri, danişmanlar ve kurumsal yöneticilerin katkilariyla yapilan degerlendirme sonucunda, Akbank, belirtilen kriterlerdeki başarili performansi nedeniyle, bu yil 17’ncisi gerçekleştirilen degerlendirmede, “Türkiye’nin En Iyi Bankasi” seçildi.

Akbank, derginin Orta ve Dogu Avrupa’da Gelişmekte olan Piyasalarin En Iyi Bankalari araştirmasinda 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 yillarinda da Türkiye’nin En Iyi Bankasi seçilmişti. Dünyada 158 ülkede yayinlanan Global Finance Dergisi, 2009 yilinda Akbank’i Türkiye’nin “En Iyi Diş Ticaret Finansmani Bankasi” ve “En iyi Döviz Işlemleri Bankasi” ödüllerine de layik görmüştü.

 

Garanti Bankasi, 2010’un ilk yarisinda 118,8 milyar TL aktif büyüklügü ile 2.054,7 milyon TL net kâra ulaşti – 4 Agustos 2010

Garanti Bankasi, 30 Haziran 2010 tarihli konsolide finansal tablolarini açikladi. Bankanin 2010 yilinin ilk yarisindaki net kâri, 2 milyar 054 milyon 731 bin TL oldu. Garanti Bankasi’nin aktif büyüklügü 118 milyar 800 milyon 306 bin TL seviyesine ulaşirken, nakdi ve gayri nakdi krediler araciligiyla ekonomiye 76 milyar 047 milyon 404 bin TL destek sagladi. Bankanin özsermaye kârliligi %28,4, aktif kârliligi ise %3,5 seviyesinde gerçekleşti.

Garanti Bankasi’nin 2010 ilk yarisina ait konsolide finansal tablolarindan:
• Net kâr 2 milyar 054 milyon 731 bin TL oldu.
• Aktif büyüklük 2009 sonuna göre %2,1 artarak 118,8 milyar TL seviyesine ulaşti.
• 30 Haziran 2010 itibariyla aktif kârlilik %3,5 olarak gerçekleşti.
• Özkaynaklar %9,9’lik artişla 15 milyar TL seviyesine ulaşti.
• 30 Haziran 2010 itibariyla özkaynak kârliligi %28,4 seviyesinde gerçekleşti.
• Nakdi ve gayri nakdi krediler araciligiyla reel ekonomiye yapilan destek 76 milyar 047 milyon 404 bin TL’ye ulaşti.
• TL krediler pazar payi %11,1; YP krediler pazar payi ise %20 seviyesinde gerçekleşti.
• Mevduat toplami 2009 yil sonuna göre, 12,4% pazar payi ile %5,8 artarak, 72 milyar 738 milyon 181 milyon TL seviyesine ulaşti.

 

Iş Bankasi’ndan “Her Köye Bir KOBI” projesine destek – 29 Temmuz 2010

Kredi Garanti Fonu ile Avrupa Yatirim Fonu arasindaki işbirligi kapsaminda başlatilan “Her Köye Bir KOBI” projesinde Iş Bankasi KOBI’lere finansman sagliyor.
Özellikle nüfusu 1.000’in üzerinde olan yerleşim yerlerinde, KOBI’leri geliştirmek, yeni yatirimlari desteklemek, kirsal kesimdeki girişimciligi ve istihdami artirmak için KOBI’lerin yararlanabilecegi “Her Köye Bir KOBI” Projesi kapsaminda bir KOBI en fazla 1.250.000 TL tutarinda kredi kullanabiliyor.
Herhangi bir ayrim olmaksizin il merkezi, ilçe, belde / köy gibi tüm yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren KOBI'ler başta olmak üzere, KOBI tanimina uyan, çalişan sayisi 250'yi ve yillik cirosu/mali bilançosu 25 Milyon TL'yi aşmayan firmalarin kullanacagi kredilere Kredi Garanti Fonu %80 oraninda kefalet veriyor.
Projede, KOBI’lerin finansmana erişiminin saglanmasi, girişimciligin köylere yayilmasi, yerel ürünlere katma deger kazandirilmasi ve istihdamin artirilmasi hedefleniyor.

 

GE Garanti Bank, Global Finance tarafindan bir kez daha, “Romanya’nin En Iyi Bireysel Internet Bankasi” seçildi – 29 Temmuz 2010

Garanti Bankasi’nin Romanya’da faaliyet gösteren iştiraki GE Garanti Bank, finans sektörünün önde gelen dergilerinden Global Finance tarafindan, “Romanya’da 2010’un En Iyi Bireysel Internet Bankasi” seçildi. Bir önceki yilin ardindan bir kez daha GE Garanti Bank’a verilen ödül, Global Finance dergisi editörlerinin, web tasarimi, işlevsellik, guvenlik, kullanim kolayligi ve kullanici sayisinin artişi gibi kriterlere göre yaptigi degerlendirme sonucunda verildi.

 

Çok Yakinda: SELP II Istihdam Çalişmasi – 20 Temmuz 2010

SELP II’nin hedeflerinden bir tanesi de istihdam yaratmak ve Türkiye’nin ekonomik kalkinmasina katki saglamaktir. Yeni müşterilerin sayisi, kredi adedindeki artiş ve araci bankalar tarafindan kullandirilan küçük işletme kredilerinin toplam kredi portföyünde daha yüksek bir paya sahip olmasi bu hedefe ulaşmak için belirlenmiş başlica kriterlerdir. Istihdam, yaratilan ve güvence altina alinan iş sayisi ile ifade edilmektedir.
Bu nedenle, istihdam yaratmadaki kilit faktörleri belirlemek amaciyla SELP II kredi portföyüne dayali bir istihdam çalişmasi yapilacaktir. SELP danişmanlari kredi kullanmiş müşterileri ziyaret ederken, alinan kredinin yeni istihdam yaratma etkisi hakkinda belirli sorular sormaktadir.
SELP I projesi çerçevesinde gerçekleştirilen benzer bir çalişmada ortaya çikan sonuç istihdam yaratmada küçük kredilerin büyük kredilerden daha etkili oldugudur.

 

Garanti Bankasi, Euromoney tarafindan, 10. kez “Türkiye'nin En Iyi Bankasi” seçildi – 15 Temmuz 2010

Garanti Bankasi, dünyanin önde gelen finans dergilerinden Euromoney tarafindan, uzman bankaci ve analistlerin objektif görüşleriyle yapilan degerlendirmede, 10. kez Türkiye'nin En Iyi Bankasi seçildi. Böylece Garanti Bankasi, dünya finans çevrelerinin her yil merakla bekledigi ödüle en çok layik görülen Türk şirketi oldu.
Garanti Bankasi, ayni dergi tarafindan, geçtigimiz Mayis ayinda da üst üste 2. kez Orta ve Dogu Avrupa'nin En Iyi Yönetilen Şirketi seçilmişti.
Dünyanin önde gelen aylik ekonomi dergilerinden Euromoney, küresel bankacilik, finans ve sermaye piyasalari alaninda degerlendirme, yorum, yazi ve haberlere yer veriyor. Derginin her yil verdigi ödüller, özel bankacilik ürünlerinde en iyi performansi gösteren finans kurumlarina ve bankalara veriliyor. Kazananlar, önemli ekonomi gazetecileri, uzman bankacilar, müşteriler ve bagimsiz analistlerin de görüşleri alinarak belirleniyor.

 

2010 Yili Ilk Yarisindaki Başarilar: Egitim Programlari – 15 Temmuz 2010

SELP II’nin teknik danişmanlik kapsaminda Garanti Bankasi, Iş Bankasi ve Şekerbank personeli için Kredi Yetkilisi Sertifikasyon egitimleri düzenlenmektedir. 2010 Haziran sonu itibari ile Kredi Yetkilisi Sertifikasyon egitimlerine 356 kredi yetkilisi katilmiştir.
Sertifikasyon egitimlerine katilan katilimcilardan çok olumlu geri bildirimler alinmiş ve ortalama %97 memnuniyet düzeyi elde edilmiştir.
Daha da önemlisi, sertifikasyon egitimlerine katilan katilimcilarin %96’si egitim sonunda yapilan sinavi başariyla tamamlamiş ve Frankfurt School of Finance and Management tarafindan “Küçük Işletme Kredilendirmesinde Sertifikali Uzman” ünvanini almaya hak kazanmişlardir.
Programin sürdürülebilirligini ve devamliligini saglamak amaciyla, SELP ekibi ayrica araci bankalara gelecekte bu tarz egitimleri verebilecek egitmenlerin yetiştirilmesi konusunda destek vermektedir. Frankfurt School uzmanlarinin destegi ile, 4 Garanti Bankasi egitmeni şimdiye kadar, toplam 230 Garanti Bankasi mensubunun katilimi ile, 16 sertifikasyon egitimi düzenlemişlerdir. Benzer bir çalişma ile Şekerbank egiticilerinin de yetiştirilebilmesi için, yogun bir “Egiticinin Egitimi” programi başlatilmiştir.
“Küçük Işletme Kredilendirmesi Ilk Adim” konulu bölge egitimleri Garanti Bankasi, Iş Bankasi ve Şekerbank ile devam ediyor. 2010 yilinin ilk yarisinda toplam 139 bankacinin katilimiyla, 7 egitim programi gerçekleştirilmiştir. Katilimcilarin %99,3’ü egitim programini “mükemmel” veya “iyi” olarak nitelendirmişlerdir. Elde edilen bu başari, programin yüksek kalitesini ve uygun içerigini kanitlamaktadir.
Araci bankalarda kapasite arttirmak amaciyla, SELP II çerçevesinde düzenlenen çeşitli egitim programlari ile, 2010 Haziran ayi itibari ile, toplam 544 bankaci egitilmiştir. Egitim programlari yilin ikinci yarisinda da devam edecektir.

 

2010 Yili Ilk Yarisindaki Başarilar: Bölge Ziyaretleri – 15 Temmuz 2010

SELP ekibi 49 SELP II bölgesinin tamaminda ziyaretler düzenlemiştir. 2010 Haziran ayi itibari ile, SELP ekibi 236 SELP müşterisini ve araci bankalarin 126 şubesini ziyaret etmiştir.
Van bölge proje ofisinin eklenmesi ile SELP II proje ofisi sayisi üçe ulaşmiştir: Ankara (SELP II proje ofisi), Istanbul (Frankfurt School ofisi) ve Van (bölge proje ofisi).
Bölgesel faaliyetlerin koordinasyonunun yani sira, bölge proje ofisleri bölgedeki diger projeler ve girişimler ile işbirligi kurma amacina hizmet etmektedir. Bu amaçla SELP ekibi GAP projesi ile Şanliurfa’da bir bölge ofisi açmak için işbirligi başlatmiştir.

 

2010 Yili Ilk Yarisindaki Başarilar: KOBI Seminerleri – 15 Temmuz 2010

SELP ekibi, ABIGEM (Avrupa Birligi Iş Geliştirme Merkezi) ve Ticaret Odalari işbirligi ile, ortak hedef kitleleri olan KOBi’lere yönelik seminerler düzenlemiştir. Seminerler işletmeleri bankaciligin ekonomideki yeri ve bankalarin kredi degerlendirme sistemleri hakkinda bilgilendirmek, girişimicilerin kredi başvurularini daha kapsamli hazirlamalarini saglamak ve ihtiyaçlarina uygun krediyi alma olasiliklarini arttirmak amaciyla organize edilmiştir.
Bu seminerlerde SELP Bankacilik Danişmani Ülkü Dagdelen KOBI projeleri ve şube müdürlügü yaptigi dönemdeki kredilendirme tecrübelerini paylaşarak bankalarin nasil faaliyet gösterdikleri ve kredi başvurularini nasil degerlendirdikleri konusunda KOBI’leri bilgilendirmiştir.
Haziran 2010 itibari ile, Çorum, Trabzon, Erzurum, Karaman, Nigde, Şirnak, Silopi, Uşak ve Van bölgelerinde yapilan seminerlere 300 kişi katilmiş ve memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. Elde edilen memnuniyet, seminerlerin ilgi çekici içerigini ve faydasini dogrulamaktadir. Seminerler ayrica yerel basindan da büyük ilgi görmüştür.

 

2010 Yili Ilk Yarisindaki Başarilar: Kredi Portföyünün Gelişimi – 15 Temmuz 2010

SELP II programi 2010 yilinda da çok iyi sonuçlar elde etmeye devam etmektedir. 2010 Mart ayi itibari ile 4 araci banka tarafindan küçük işletmelere 7.850 SELP II kredisi kullandirilmiştir. Bütün kredilerin Türk Lirasi üzerinden kullandirildigi SELP II kredi portföyünün toplam tutari 87,1 milyon Avro’ya ulaşmiştir. Bütün araci bankalar kendilerine ayrilan fonun tamamini kullanmiştir.
SELP II programi süresince 6.998 kişilik istihdam yaratilmiş; 34.311 kişinin işi ise garanti altina alinmiştir. Diger bir deyişle, her bir milyon Avro için 80,3 kişilik istihdam yaratilmiştir.
SELP kredilerine ek olarak, Garanti Bankasi, Iş Bankasi ve Şekerbank DAKP fonundan miktari 4 milyon Avro’yu bulan 319 kredi kullandirmişlardir.

 

Iş Bankasi, en büyük Türk bankasi – 5 Temmuz 2010

Dünyanin en prestijli ekonomi yayinlarindan The Banker dergisi, Temmuz sayisinda “Dünyanin En Büyük 1000 Bankasi” listesini yayinladi. Iş Bankasi, pek çok Avrupa ve Türk bankasini geride birakti ve The Banker’in 2009 yili finansal verileri esas alinarak oluşturulan listesinde 103. sirada yer aldi. Iş Bankasi, güçlü sermaye yapisi ve yüksek karlilik rasyolariyla Türk bankalari arasinda liderligi elde etti. Dünyanin en büyük 1000 bankasi siralamasina Türkiye’den toplam 15 banka dâhil oldu

 

Garanti Bankasi’nin Kadin Girişimci projesine ödül – 1 Temmuz 2010

Garanti Bankasi’nin Kadin Girişimci projesi, uluslararasi iş dünyasinda önemli bir yere sahip Stevie Iş Ödülleri kapsaminda,Uluslararasi Iş Ödülleri bölümünün, "Avrupa'da Yilin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programi" kategorisinde; kadin girişimciler için yürüttügü projelerle Büyük Ödül'e layik görüldü. The Stevie Awards, iş dünyasinda kazanilan başarilarin, kuruluşlar tarafindan topluma yapilan katkilarin ödüllendirilmesi ve dünya çapinda duyurulmasi amaciyla veriliyor. Birçok alanda, iş dünyasinda kazanilan başarilarin degerlendirildigi Stevie ödülleri; örnek alinacak kuruluş ve bireylerin sayisini artirmayi, onlarin başarilarini basina, topluma ve iş dünyasina duyurmayi amaçliyor.

 

Euromoney Türkiye Finans ve Yatirim Forumu Istanbul’da yapildi – 29 Haziran 2010

Euromoney tarafindan Akbank ana sponsorlugunda düzenlenen Türkiye Finans ve Yatirim Forumu, 16 Haziran 2010’da Istanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin ve dünyanin önde gelen finans liderlerini, yatirimcilari ve şirket üst düzey yöneticilerini Istanbul’da buluşturan Forum’da, açiliş konuşmalari Akbank Yönetim Kurulu Başkani ve Murahhas Üyesi Suzan Sabanci Dinçer ve Euromoney Editörü Mark Johnson tarafindan yapildi.

“Türkiye, Bölge ve Dünya’daki Finansal Gelişmeler” başlikli konferansin ilk panelinde Türk ekonomisinin bölgenin ekonomik istikrarina yönelik artan önemi ele alindi. Panelde ayrica Türkiye ile Avrupa Birligi ve Uluslararasi Para Fonu (IMF) arasindaki ilişkiler, ve güncel ekonomik gelişmeler de tartişildi.

Forum, bankacilik sektöründeki gelişmelerin degerlendirildigi “Bankacilik” konulu panelle devam etti. Forumda ayrica Akbank’in ev sahipliginde “Türkiye Portföy Yönetimi Sektörü” konulu bir çaliştay düzenlendi. Türkiye Finans ve Yatirim Forumu, ögleden sonraki bölümde düzenlenen, “Sermaye Piyasalari”, “Enerji ve Altyapi” ve “Kurumsal Liderlik” konularinin ele alindigi üç panelle sona erdi.

 

Garanti Bankasi EIB ile yapilan anlaşma geregince kredi çekti – 28 Haziran 2010

Garanti Bankasi Avrupa Yatirim Bankasi (EIB) ile 25 Kasim 2009 tarihinde imzaladigi ve EUR 150
milyon karşiligi kredi çekilişine olanak veren çerçeve anlaşmasi kapsaminda EUR 50 milyon
karşiligi USD 60.050.000 tutarinda kredi çekti. Kredi, küçük ve orta büyüklükteki ticari işletme kredilerinin finansmaninda kullanilacak.

 

Iş Bankasi EBRD ile EUR 20 milyon tutarinda kredi anlaşmasi imzaladi – 18 Haziran 2010

Iş Bankasi ile Avrupa Imar ve Kalkinma Bankasi (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) arasinda; mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredilerinin finansmaninda kullanilmak üzere 5 yil nihai vadeli EUR 20 milyon tutarindaki kredi anlaşmasi imzalandi.

 

IŞ’TE KOBI’ye iki ödül – 10 Haziran 2010

Iş Bankasi’nin ticari kesime yönelik özel olarak tasarladigi “istekobi.com.tr”, Uluslararasi Görsel Sanatlar Akademisi tarafindan “Mükemmeliyet Ödülü” (Award of Excellence) ve “Üstünlük Ödülü”ne (Award of Distinction) layik görüldü. Bu yil 16.`si düzenlenen “Communicator Awards” yarişmasinda “Danişmanlik” kategorisinde en üst seviye olan “Mükemmeliyet Ödülü” (Award of Excellence), “Finansal Servisler” kategorisinde ise “Üstünlük Ödülü” (Award of Distinction) 7 bin aday arasindan Iş Bankasi’nin IŞ’TE KOBI sitesine verildi.

IŞ’TE daha önce de “Interactive Media Awards 2010” yarişmasinda, B2B kategorisinde “Outstanding Achievement” ödülünün sahibi olmuştu.

 

Avrupa Birligi kuruluşlarindan çevreye ilk kredi Şekerbank’a – 9 Haziran 2010

Şekerbank, EKOkredi ürününe saglanan 7 yil vadeli EUR 25 milyon tutarindaki kaynak ile enerji tasarrufuna yönelik 2.500 projenin finansmanini saglayacak.

Güneydogu Avrupa Enerji Verimliligi Fonu/Green for Growth Fund, EKOkredi ürünü çerçevesinde gerçekleştirdigi enerji verimliligi alanindaki bilinçlendirme ve finansman çalişmalari neticesinde, tüm Güney Avrupa bölgesinde ilk kredilendirecekleri banka olarak Şekerbank’i seçti.

EKOkredi portföyünde yer alan ürünleri ile Şekerbank, bireylerin, ev sahiplerinin, küçük-büyük işletmelerin enerji masraflari ile enerji tüketimlerini ve CO2 yayiliminin azaltilmasini hedefliyor.

Şekerbank, EUR 25 milyon tutarindaki krediyi; binalarin yalitimi, isitma ve işiklandirma sistemlerinin geliştirilmesi, dogal gaza dönüşüm ve yenilenebilir enerjinin küçük ölçekte kullanimi gibi enerji tasarrufunu amaçlayan ve CO2 emisyonunda azalmayi saglayacak 2.500 projenin finansmaninda kullanacak.

Yatirimcilari arasinda; KfW Entwicklungsbank (Alman Kalkinma Bankasi) ve European Investment Bank (EIB) gibi önemli Avrupa Birligi kuruluşlarinin yer aldigi Güneydogu Avrupa Enerji Verimliligi Fonu, Güney Avrupa ülkelerinde enerji verimliligi yatirimlarini desteklemek üzere kuruldu. Şekerbank’a saglanan bu kredi de Güneydogu Avrupa Enerji Verimliligi Fonu’nun, kuruldugu Aralik 2009’dan bu yana verdigi ilk kredi olma özelligini taşiyor.

Fon, 2014 yilina kadar, Güneydogu Avrupa’daki finans kurumlarina ve yenilenebilen enerji projelerine yönelik olmak üzere, aralarinda Türkiye’nin de bulundugu hedef faaliyet alaninda EUR 400 milyon tutarinda yatirimi destekleyecek.

 

IFC Şekerbank'a hisse yatirimi yapti – 8 Haziran 2010

Dünya Bankasi kuruluşlarindan IFC (International Finance Corporation), Şekerbank’a hisse yatirimi yapti. Yapilan anlaşmaya göre IFC, Şekerbank Personeli Sosyal Sigorta Sandigi Vakfi’na ait hisselerin alimi ile Vakif hisselerinden yüzde 5’e kadar satin alma opsiyonuna sahip oldu.

IFC, Şekerbank’in küçük işletmeler, KOBI’ler ve tarim segmentlerindeki uzmanligina, bu alanlardaki bilgi birikimine ve istikrarli yönetim kadrosunun verdigi güvene istinaden hisselerini satin alarak Şekerbank'a hisse yatirimi yapmaya karar vermiştir. Taraflar, Türkiye’de üretimi artirmak için daha çok girişimciye, çiftçiye destek olmak amaciyla stratejik işbirliklerinin her platformda artarak devam edecegini bildirdiler.

 

garantimortgage.com'a Uluslararasi Görsel Sanatlar Akademisi'nden ödül – 6 Haziran 2010

Garanti Mortgage'in internet sitesi garantimortgage.com, Uluslararasi Görsel Sanatlar Akademisi tarafindan, bu yil 16.'si düzenlenen “2010 Iletişimci Ödülleri” (2010 Communicator Awards) kapsamindaki “Finansal Hizmetler” kategorisinde “Üstünlük Ödülü”ne (Award of Distinction) layik görüldü.

 

Iş Bankasi Irak’ta şube açiyor – 27 Mayis 2010

Iş Bankasi Irak Cumhuriyeti'nin Bagdat ve Erbil kentlerinde birer şube açmak için gerekli girişimlerde bulunmaya başladi.

 

Iş Bankasi’na 900 milyon dolarlik sendikasyon kredisi – 25 Mayis 2010

Iş Bankasi, WestLB koordinatörlügünde, 21 ülkeden 48 bankanin katilimiyla yaklaşik 900 milyon dolar sendikasyon kredisi aldi. Sendikasyon kredisi 193,5 milyon ABD Dolari ve 565,2 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşuyor. Diş ticaretin finansmaninda kullanilacak olan sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katilan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Libor+%1,5 ve Euribor+%1,5 oldu. Bir yil vadeli alinan kredinin bir yil da uzatma opsiyonu bulunuyor.

 

Akbank ve EBRD “Sürdürülebilir Enerji Finansmani Kredisi” anlaşmasi imzaladi – 20 Mayis 2010

Akbank Dünya Bankasi Temiz Teknoloji Fonu (CTF) ve Avrupa Imar ve Kalkinma Bankasi (EBRD) ortak programi olan Sürdürülebilir Enerji Finansmani Kredisi (TurSEFF) kapsaminda EBRD ile 60 milyon Amerikan Dolari tutarinda bir kredi anlaşmasi imzaladi.

TurSEFF kredisinden elde edilecek kaynaklar, Türkiye’de enerji atigini azaltma yoluyla karbon miktarinin düşürülmesine yardim ederek işletmeler ve konutlar tarafindan yapilacak küçük ölçekli yenilenebilir enerji yatirimlarini ve enerji verimliligi projelerini finanse etmek için kullanilacak.

 

Garanti Bankasi EBRD ile kredi anlaşmasi imzaladi – 17 Mayis 2010

Garanti Bankasi Avrupa Imar ve Kalkinma Bankasi (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) ile 2 dilimden oluşan USD 60 milyon tutarinda bir kaynak için kredi anlaşmasi imzaladi. Küçük ölçekli işletmelerin enerji verimliligi kredileri finansmaninda kullandirilmak üzere temin edilecek kredinin USD 48 milyon tutarindaki 5 yil vadeli dilimi EBRD kaynaklarindan; USD 12 milyon tutarindaki 15 yil vadeli dilimi Dünya Bankasi liderliginde, kalkinma bankalari ve uluslararasi kamu kuruluşlari tarafindan kurulmuş olan Temiz Teknoloji Fonu (Clean Technology Fund - CTF) kaynaklarindan saglanacak.

 

Akbank’in 2010 yili ilk çeyrek konsolide net kari 1 milyar TL’yi geçti – 17 Mayis 2010

2010’un ilk çeyreginde toplam kredilerde yüzde 6,2’lik büyüme yakalayan Akbank’in kredileri 47 milyar TL’nin üstüne çikti.

Akbank 2010 yili ilk çeyreginde 1 milyar 280 milyon TL brüt kâr elde etti. Brüt kâri üzerinden 277 milyon TL vergi karşiligi ayiran Akbank’in konsolide net kâri 1 milyar 3 milyon TL oldu. Buna göre, geçen yilin ayni döneminde konsolide net kari 569 milyon TL olan Akbank’in ilk çeyrek kari yüzde 76 artiş gösterdi..

Akbank TL KOBI kredileri yüzde 6,2’lik artişla 6,4 milyar TL’ye çikti. Akbank KOBI ve Kurumsal krediler toplami ise yüzde 7,2 ile sektörün üstünde artarak 31,7 milyar TL’ye ulaşti.
Akbank’in kredi kartlari yoluyla müşterilerine sagladigi kredi ise yaklaşik 6 milyar TL’ye yükseldi. Akbank bireysel kredi kartlari pazar payi geçen yilin ayni dönemi ile kiyaslandiginda, 1,8 puanlik bir artişla yüzde 16 seviyesine yükseldi.
Akbank’in takipteki kredi orani 2009 yili sonundaki yüzde 3,8 seviyesinden, 2010 ilk çeyrek sonunda yüzde 2,9 seviyesine düştü. Akbank takipteki kredi orani, yüzde 4,9 seviyesinde gerçekleşen sektör ortalamasinin oldukça altinda seyretmeye de devam etti.

Akbank’in toplam mevduatlari da yüzde 5,3 ile, sektörün üstünde bir büyümeyle 64 milyar TL’nin üzerine çikti. Bankanin TL mevduatlari ise yüzde 10,5 ile, sektör ortalamasinin yaklaşik 2 kati seviyesinde bir artiş gösterdi.

 

Garanti Bankasi'nn 2010 yilinin ilk çeyregindeki konsolide net kâri, 1 milyar 88 milyon 292 bin TL'ye ulaşti – 15 Mayis 2010

Garanti Bankasi’nin 2010 yilinin ilk çeyregindeki konsolide net kâri, 1 milyar 88 milyon 292 bin TL'ye ulaşti. Garanti'nin konsolide aktif büyüklügü 116 milyar 10 milyon 981 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, nakdi ve gayri nakdi krediler araciligiyla ekonomiye sagladigi destek, 73 milyar 239 milyon 717 bin TL'ye yükseldi. Bankanin özsermaye kârliligi %31, aktif kârliligi ise %3,8 seviyesine ulaşti.

Garanti Bankasi'nin Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (31 Mart 2010 itibariyle):
Vergi ve karşiliklar öncesi brüt kâr: 1.579 milyon TL
Nakdi krediler: 57.979 milyon TL
Vergi öncesi kâr: 1.376 milyon TL
Gayri nakdi krediler: 15.261 milyon TL
Net kâr: 1.088 milyon TL
Toplam aktifler: 116.011 milyon TL
Mevduat: 71.460 milyon TL
Özkaynaklar: 14.999 milyon TL

 

Iş Bankasi’ndan yilin ilk çeyreginde 955 milyon TL konsolide net kâr – 13 Mayis 2010

Yilin ilk çeyreginde geçen yilin ayni dönemine kiyasla yüzde 47’lik artişla 955 milyon TL konsolide net kâr elde eden Iş Bankasi’nin konsolide aktif büyüklügü 134 milyar TL’ye ulaşti.

Iş Bankasi, konsolide kredi hacmini yilin ilk çeyreginde önceki yilsonuna kiyasla yüzde 4 oraninda artirdi. Bu dönemde Banka, konut kredilerini yüzde 7 oraninda büyüterek bu alanda dikkat çekici bir gelişme sagladi. Banka’nin üçüncü ay sonu itibariyle toplam konsolide kredi bakiyesi 54 milyar 791 milyon TL düzeyine ulaşti.

Iş Bankasi, özel bankalar arasinda mevduat alanindaki liderligini de devam ettirdi. Banka, sektördeki büyümenin üzerinde bir performans kaydederek konsolide mevduat hacmini yil sonuna göre yüzde 5 artişla 75 milyar 363 milyon TL’ye çikardi.

Banka’nin yilsonunda 1.093 olan şube sayisi 1.099’a, 22.473 olan personel sayisi ise 23.040’a ulaşti. Bu sonuçlarla Iş Bankasi şube sayisi ve istihdamda da özel bankalar arasindaki liderligini sürdürdü.

 

Şekerbank'in internet güvenligine Avrupa'dan ödül – 12 Mayis 2010

Şekerbank, Avrupa Bilgi Güvenligi Konferansi kapsaminda düzenlenen, Avrupa Dijital Kimlik Yönetimi ödülleri etkinliginde, müşteri güvenligini en yüksek seviyede tutan banka olarak “En Iyi Proje” ödülünü kazandi.

Güvenlik alaninda dünyanin en önemli organizasyonlarindan birisi olan Avrupa Bilgi Güvenligi Konferansi ve bu kapsamda düzenlenen Avrupa Dijital Kimlik Yönetimi Ödülleri, Avrupa’nin önde gelen kimlik ve bilgi güvenligi kuruluşu Kuppinger Cole tarafindan, 4-7 Mayis tarihleri arasinda Münih’te düzenlendi.

Şekerbank, internet müşterileri arasi kimlik ve bilgi güvenligi yönetimi projesi dalinda, OARM Internet Dolandiriciligi (Fraud) Belirleme Modülü uygulanan, yüksek güvenlikli internet altyapisi ile ödüle deger görüldü. Avrupa Dijital Kimlik Yönetimi ödülleri, alaninda seçkin projelere, inovasyonlara ve gelişmelere yönelik projelere veriliyor.

 

Garanti Bankasi EUR 700 milyon tutarinda sendikasyon kredi anlaşmasi imzaladi – 5 Mayis 2010

Garanti Bankasi EUR 700 milyon karşiligi, USD 116,936,000 ve EUR 617,075,000 tutarinda iki ayri dilimden oluşan 1 yil vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasini imzaladi. 17 ülkeden 41 bankanin katilimiyla tamamlanan ve diş ticaretin finansmaninda kullanilacak olan kredinin toplam maliyeti sirasiyla Libor+%1,5 ve Euribor+%1,5 olarak gerçekleşti.

 

“Küçük Işletme Kredilendirmesinde Ilk Adim Egitimi” devam ediyor- 30 Nisan 2010

Küçük Işletmeler Kredi Programi II (SELP II)’nin teknik danişmanlik kapsaminda, SELP II partner bankalari çalişanlari için “Küçük Işletme Kredilendirmesinde Ilk Adim Egitimi” organize edilmektedir. Nisan 2010 itibari ile “Küçük Iştetme Kredilendirmesinde Ilk Adim Egitimi” ne 94 kişi katilmiştir. Yeni egitim programlari, Akbank , Garanti Bankasi, Iş Bankasi ve Şekerbank çalişanlari için Anodolu illerinde düzenlenmeye devam edecektir.

 

Akbank 1.2 milyar dolar tutarinda sendikasyon kredisi anlaşmasi imzaladi - 25 Mart 2010

Akbank sendikasyonlardaki başarisini tekrarlayarak, 1.2 milyar dolar tutarinda sendikasyon kredisiyle 2010’da dünyada özel bir banka tarafindan alinan en büyük krediye imza atti. Söz konusu krediyle Akbank’in Agustos 2009’dan itibaren 7 aylik süreçte sendikasyon kredileri yoluyla sagladigi kaynak 2.5 milyar dolara ulaşmiş oldu. 21 ülkeden 55 bankanin katildigi, 584.5 milyon Euro ve 437.5 milyon ABD Dolar tutarinda iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi, sirasiyla Euribor + 150 bps ve Libor +150 bps toplam maliyetle temin edildi. Katilimci banka sayisi açisindan EMEA bölgesindeki en geniş katilimli kredi olan söz konusu sendikasyon kredisi ile Akbank yüzde 200’ün üzerinde bir yenileme orani saglayarak önemli bir başariya imza atti.

 

SELP II Ekibi Çiftçiler için Müşteri Degerlendirme Programi Geliştirdi - 24 Mart 2010

SELP II ekibi, Van ve Erzurum başta olmak üzere, hayvancilik sektöründe faaliyet gösteren çiftçiler için Müşteri Degerlendirme Programi (CAP) geliştirdi. Program, tarim sektöründe faaliyet gösteren çiftçilerin kredilerini degerlendirmek üzere kullanilabilecek benzeri olmayan bir üründür.

“CAP”, potansiyel çiftçi müşterilerin riskini etkin bir şekilde ölçümlemek amaciyla Iş Bankasi için özel olarak tasarlanmiştir. Program, müşteri temsilcilerinin tarim konusunda çok az bilgi ile degerlendirme yapmalarini saglamakta ve bankaya standart bir degerlendirme süreci sunmaktadir.

SELP II ekibi CAP kullanimi üzerine ilk egitimi 24 Mart 2010 tarihinde Erzurum’da organize etmiştir.

 

KOBIler için Avrupa Birligi Finasnman Günü - 17 Mart 2010

KOBIler için finansman günü, üye ülkelerin çeşitli etkinliklerinden biri olarak Avrupa Komisyonu tarafindan, Avrupa Biriligi finansal ürünleri konusunda KOBIleri ve bu ürünleri bölgesel olarak uygulayan finansal araci kuruluşlari bilgilendirmek üzere organize edilmektedir. Amaç, degişik finansman kaynaklarina yönelik farkindaligi arttirmak ve yenilikçi KOBIlerin finansmana daha kolay erişimine katkida bulunmak için iyi deneyimleri paylaşmak üzere bir forum oluşturmaktir.

Avrupa birligi KOBI finasmani günü 17 Mart 2010 tarihinde Ankara’da yapilacaktir. Detayli bilgiye http://www.sme-finance-day.eu/index.php?id=89 internet adresinden ulaşilabilir.

 

Garanti Bankasi ve Ekonomist Dergisi “Türkiye’nin Kadin Girişimci Yarişmasi” ni 4. kez organize ediyor- 15 Mart 2010

Türkiye’nin Kadin Girişimci Yarişmasi, Garanti Bankasi ve Ekonomist dergisi tarfindan KAGIDER’in destegi ile 2010 yilinda 4. defa organize edilmekte. Yarişma, Türkiye'deki kadinlarin ticari ve sosyal girişimci ruhunu ortaya çikartarak, Türkiye'deki kadin girişimci sayisinin gelişmiş ülkelerin seviyesine yükselmesine katkida bulunmayi amaçlamaktadir. Garanti Bankasi, 2007 yilindan beri “Türkiye’nin Kadin Girişimcileri Yarişmasi” kapsaminda işininin sosyal farkindaligindaligin bilincindeki kadin girişimcileri ödüllendirmektedir. 2010 yilinda yarişmaya yapilan toplam başvuru sayisi 3,000’ü geçmiştir.

 

SELP II-ABIGEM işbirligi çerçevesinde düzenlenen seminerler devam ediyor – 4 Mart 2010

Avrupa Birligi tarafindan finanse edilen SELP II ve ABIGEM ( Avrupa Birligi Iş Geliştirme Merkezi) projeleri ortak hedef kitleleri KOBi’lere yönelik seminerler düzenliyor.

Seminerler işletmeleri bankaciligin ekonomideki yeri ve bankalarin kredi degerlendirme sistemleri hakkinda bilgilendirmek, girişimicilerin daha iyi kredi başvurusu hazirlamalarini saglamak ve ihtiyaçlarina uygun krediyi alma olasiliklarini arttirmak amaciyla organize edilmektedir.

Çorum, Trabzon ve Erzurum’da düzenlenen seminerlere bugüne kadar toplam 140 kişi katilmiş ve katilimcilar seminerler sonucundaki memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. Önümüzdeki günlerde, seminer programinin Mardin,Şirnak, Nigde ve Karaman başta olmak üzere SELP II proje illerinde uygulanmasina devam edilecektir.

 

Standard & Poor’s Iş Bankasi’nin kredi notlarini yükseltti – 23 Şubat 2010

Uluslararasi kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Iş Bankasi'nin “BB-“ olan uzun vadeli kredi notunu “BB”ye yükseltmiş, “duragan” olan görünümünü “pozitif”e çevirmiş, “BB-“ olan uzun vadeli mevduat notunu “BB”ye, “trA+” olan uzun vadeli ulusal notunu ise “trAA”ya yükseltmiştir. Firma Iş Bankasi’nin “B” olan kisa vadeli kredi ve mevduat notlari ile “trA-1” olan kisa vadeli ulusal notunu ise teyit etmiştir.

 

Şekerbank’in 2009 yili net kari 152,5 milyon TL – 8 Mart 2010

Şekerbank’in konsolide olmayan 2009 yil sonu bilançosunda net kari bir önceki yila göre %6 artarak 152,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Banka ayni dönemde %11 büyüyerek toplam aktiflerini 9 milyar TL’ye ulaştirdi.

Şekerbank’in 2009 yil sonu bilançosunda en dikkat çekici artiş özkaynaklarda gerçekleşti. Bankanin özkaynak büyüklügü 2008’e göre %28 artarak 1,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, net faiz gelirleri ise %14 artti.

Şekerbank’in 31.12.2009 tarihli konsolide olmayan finansal sonuçlarina ilişkin seçilmiş göstergeler:

Net Kar: 152,5 milyon TL
Net Faiz Gelirleri: 715 milyon TL
Özkaynaklar: 1,3 milyar TL
Sermaye Yeterlilik Rasyosu: %16,30
Toplam Aktifler: 9 milyar TL
Toplam Mevduat: 6,6 milyar TL
Toplam Krediler: 5,4 milyar TL

 

Iş Bankasi’nin sermaye arttirim işlemleri tamamlandi – 23 Şubat 2010

Iş Bankasi’nin ödenmiş sermayesinin 3.079.638.671 TL'den 4.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi işlemleri tamamlandi. Istanbul Ticaret Sicili Memurlugu'nca bankanin ödenmiş sermayesi 4.500.000.000 TL olarak tescil edildi.

 

Kredi Yetkilisi Sertifikasyon Egitimi’ne katilan toplam katilimci sayisi 315’e ulaşti – 16 Şubat 2010

Küçük Işletmeler Kredi Programi II (SELP II)’nin teknik danişmanlik kapsaminda Garanti Bankasi, Iş Bankasi ve Şekerbank personeli için Kredi Yetkilisi Sertifikasyon egitimleri düzenlenmektedir. Şubat 2010 itibari ile Kredi Yetkilisi Sertifikasyon egitimlerine 315 kredi yetkilisi katilmiştir.

Kredi Yetkilisi Sertifikasyon Egitimi araci üç banka için kaldigi yerden devam ediyor., Bankalarin müşteri ilişkileri yöneticileri, küçük işletmelerle ilişki geliştirilmesinden ve bu segmente yönelik banka ürünlerinin satişindan sorumlu satiş temsilcileri ile küçük işletme kredi başvurularinin degerlendirmesi amaciyla bilgi toplamak ile yükümlü kredi yetkilileri için tasarlanmiştir. Egitimin amaci küçük işletmelere nakit akişina dayali kredilendirme yapilabilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri sunmaktir.

Egitimin sonunda, araci bankalar tarafindan seçilmiş katilimcilar, sinavi geçtikten sonra Frankfurt School of Finance and Management tarafindan “Küçük Işletme Kredilendirmesinde Sertifikali Uzman” ünvanini almaya hak kazanmaktadirlar.

Programin sürdürülebilirligini ve devamliligini saglamak amaciyla, SELP ekibi ayrica araci bankalara gelecekte bu tarz egitimleri verebilecek egitmenlerin yetiştirilmesi konusunda destek saglamaktadir. Egitmenlerin egitilmesi programi Garanti Bankasi’nda 4 tecrübeli egitmenin katilimiyla başarili bir şekilde uygulanmiştir. Egitmenlerin egitilmesi programi Şekerbank ve Iş Bankasi ile devam edecektir.

 

Iş Bankasi’na “En Iyi Türk Kredisi” ödülü – 16 Şubat 2010

EuroWeek tarafindan düzenlenen, en iyi bankalarin, en iyi yatirimcilarin, en iyi borçlananlarin ve en iyi işlemlerin seçildigi "Syndicated Loans and Leveraged Finance" ödüllerinde Iş Bankasi 2009’da aldigi sendikasyon kredisi ile “En Iyi Türk Kredisi” ödülünü kazandi.

Londra merkezli global sermaye piyasalari dergisi EuroWeek, Iş Bankasi’nin 14 Eylül 2009’da imzaladigi, USD ve EUR cinsinden iki dilimden oluşan yaklaşik 780 milyon dolar tutarindaki bir yil vadeli sendikasyon kredisini “En Iyi Türk Kredisi” seçti.

2009 yilinda Türk bankalarinca uluslararasi piyasalardan saglanan sendikasyon kredilerinde fiyat seviyesi ilk olarak Iş Bankasi’nin sagladigi bu kredi ile gerilemeye başlamişti.

 

Bölge egitimleri devam ediyor – 16 Şubat 2010

“Küçük Işletme Kredilendirmesi Ilk Adim” konulu bölge egitimleri Şekerbank ile devam ediyor. Şu ana kadar Ankara, Bursa ve Samsun’da gerçekleştirilen egitim programlarina toplam 57 Şekerbank çalişani katildi. Şubelerin kredi operasyon birimi çalişanlarina yönelik düzenlenen egitim programinin öncelikli amaci, katilimcilarin küçük işletmeler konusunda vizyonlarini geliştirerek, küçük işletlemerin nakit akişina dayali finansman ihtiyaçlarini anlamalarini ve küçük işletme kredilendirmesinde kullanilan temel analiz yöntemleri hakkinda bilgi sahibi olmalarini saglamaktir.
Küçük Işletme Kredilendirmesi Ilk Adim egitim programi önümüzdeki dönemlerde Konya, Gaziantep ve Erzurum bölgelerindeki egitimler ile devam edilecektir.

 

Iş Bankasi 2009 yil sonu rakamlarini açikladi – 15 Şubat 2010

2009 yilinda 2008’e kiyasla yüzde 51’lik artişla 2.752 milyon TL konsolide net kâr elde eden Iş Bankasi’nin konsolide aktif büyüklügü ise 128.916 milyon TL’ye ulaşti. Kriz koşullarina karşin, sektörün Türk Lirasi kredilerde en büyük kredi portföyüne sahip bankasi konumunu koruyan Iş Bankasi, Türk Lirasi kredi portföyünü konsolide bazda %5 büyütürken, toplam kredilerini %2 oraninda artirmayi başardi. Bankanin 2009 sonu itibariyle konsolide kredi toplami 52.760 milyon TL seviyesine ulaşti.

Iş Bankasi, 2009 sonu itibari ile konsolide özkaynaklarini 15,3 milyar TL’ye yükselterek, Türk bankacilik sektörünün en yüksek özkaynak büyüklügüne sahip bankasi oldu. Ayni dönemde bankanin net faiz geliri %25, konsolide faaliyet geliri ise %22 oraninda artti.

 

Akbank üçüncü kez “Türkiye’nin En Iyi Özel Bankasi” seçildi – 15 Şubat 2010

Ingiltere’nin uluslararasi finans dergisi Euromoney, her yil düzenledigi özel bankacilik anketinde Akbank Private Banking’i üçüncü kez “Türkiye’nin En Iyi Özel Bankasi” olarak seçti. Akbank yönetilen varlik, kârlilik, şube sayisi, müşterisinin yatimlari için sundugu geniş ürün yelpazesi ve hizmet kalitesiyle bu ödüle layik görüldü. Türkiye, Private Banking alaninda ankete beş yildir dahil edilmektedir.

 

Garanti Bankasi 2009 yili sonuçlari açiklandi – 11 Şubat 2010

Garanti Bankasi’nin 2009 yili sonunda , konsolide net kari 3,100 milyon TL’ye, konsolide aktif büyüklügü 116 milyar TL’ye ulaşti. Bankanin nakdi ve gayri nakdi kredilerinin toplam büyüklügü ise 68.6 milyarTL olarak açiklandi.

 

Akbank 2010’da %20 büyüme hedefliyor – 11 Şubat 2010

Akbank’in 2009 yilinda konsolide aktif büyüklügü %10,5 artişla 102,8 milyar TL’ye ulaşti. 2009 sonu itibari ile Akbank’in krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sagladigi destek 44,6 milyar TL olarak gerçekleşti. 2009 yilinda Akbank’in net kari 2 milyar 723 milyon TL olarak gerçekleşirken bankanin bu dönemdeki özkaynak kârliligi %21,5 oldu.

Ayni dönemde Akbank’in toplam mevduati 61 milyar TL’ye ulaşti. Akbank’in takipteki kredi orani ise sektör ortalamasinin altinda kalarak %3,8 olarak gerçekleşti.

Akbank Genel Müdürü, Ziya Akkurt Akbank’in 2010 yilinda TL kredilerde %20 ile sektörün üzerinde bir büyüme hedefledigini belirtti. 2010 yilinin Akbank için “Müşteri Memnuniyeti” yili olacagini belirten Akkurt, Akbank’in bu iddiali hedefini 50 yeni şube açilişi ve 350 milyon TL yatirim plani ile somutlaştirdigini söyledi.

 

Garanti Bankasi “Özel Bankacilik Alaninda Türkiye’de Faaliyet Gösteren En Iyi Yerel Banka” seçildi – 8 Şubat 2010

Bankacilik ve sermaye piyasalari alaninda dünyanin önde gelen kuruluşlarindan Euromoney, Garanti Bankasi’ni “Özel Bankacilik Alaninda Türkiye’de Faaliyet Gösteren En Iyi Yerel Banka” olarak seçti. Böylelikle Garanti Bankasi ayni ödülü üst üste ikinci kez kazanmiş oldu.

 

ISS Şekerbank’in notunu yükseltti – 8 Şubat 2010

Şekerbank’in kurumsal yönetim kriterlerine uyum çalişmalari çerçevesinde, uluslararasi derecelendirme şirketi ISS Corporate Services Şekerbank’in derecelendirme notunu yillik olagan derecelendirme neticesinde 86,64'e yükseltti.
Şekerbank’in notu geçen yil yapilan degerlendirmede 81,36 olarak belirtilmişti.

 

Iş Bankasi, dünyanin en degerli 100 banka markasi listesinde 91. sirada – 2 Şubat 2010

The Banker’in, marka degerlendirme kuruluşu Brand Finance’le birlikte marka degeri açisindan dünyanin en degerli 500 bankasini siraladigi “Dünyanin Marka Degeri En Yüksek 500 Bankasi" raporu yayinlandi. Degerlendirmede listedeki her banka için marka degeri, 2009 piyasa degeri ve marka kredi notu veriliyor.

Iş Bankasi, USD 1.662 milyar marka degeri ve AA- marka notu ile listede kendisine 91. sirada yer bulurken, ilk 100’de yer alan tek Türk bankasi oldu. Listede ayrica Iş Bankasi’nin marka degerini artirdigi da dikkat çekti. 2008’de USD 1.208 milyar marka degerine sahip olan Iş Bankasi, bu rakami USD 1.662 milyara yükseltti.

 

Iş Bankasi Suriye’de temsilcilik açiyor – 29 Ocak 2010

Iş Bankasi Suriye Arap Cumhuriyeti’nin Şam şehrinde temsilcilik açmasi için Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan gerekli izni aldi.

 

Şekerbank'a EUR 100 milyon seküritizasyon kredisi – 14 Ocak 2010

Şekerbank Türkiye’nin kredi varligina dayali ilk uluslararasi menkulleştirme işlemini başlatti. Şekerbank uzun vadeli kaynak yaratmaya yönelik olarak, kredi portfoyündeki KOBI’lere saglanan kredilere dayali bir menkulleştirme işlemi için UniCredit Bank AG, Londra Şubesine yetki verdi. Söz konusu işlem, Türkiye’de ilk kez bir bankanin kredi portföyüne dayali bir menkulleştirme işlemi olmasi nedeniyle önem arz ediyor.

2010 yilinin ilk yarisinda tamamlanmasi planlanan işlem ile başlangiç miktari EUR 100 milyon olmak üzere, orta vadeli bir fon saglanmasi amaçlaniyor. Saglanacak bu kaynak KOBI müşterilerinin finansmani için kullandirilacak.

 

Moody’s Iş Bankasi’nin notlarini yükseltti – 8 Ocak 2010

Uluslararasi kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Iş Bankasi'nin "B1" olan yabanci para uzun vadeli mevduat notunu "Ba3"e yükseltti. Kuruluş ayni zamanda Iş Bankasi’nin uzun ve kisa vadeli Türk Lirasi mevduat notlarini sirasiyla "Baa2" ve "P-2" olarak teyit etti. Bahsedilen notlarin görünümü “Duragan” olarak belirtildi.

 

Garanti Bankasi, Avrupa Yatirim Bankasi'ndan USD 147 milyon tutarinda kredi temin etti - 21 Aralik 2009

Garanti Bankasi, Avrupa Yatirim Bankasi'ndan KOBI'lere kullandirilmak üzere EUR 100 milyon karşiligi USD 147.680.000 tutarinda 12 yil vadeli kredi temin etti.

 

Garanti Bankasi OPIC ile kredi anlaşmasi imzaladi – 17 Aralik 2009

Garanti Bankasi, Overseas Private Investment Corporation (OPIC) ile küçük ve orta ölçekli işletmelere kullandirilmak üzere 10 yil vadeli USD 100 milyon tutarinda bir kaynak için kredi anlaşmasi imzaladi.

 

Fitch Ratings, Akbank’in kredi notlarini yükseltti – 17 Aralik 2009

Uluslararasi kredi derecelendirme kuruluşu Fitch; Türkiye’nin kredi not artirimini takiben Akbank’in uzun vadeli döviz cinsi kredi notunu “BB”den, uluslararasi yatirim yapilabilir kredi derecelendirme notu olan “BBB-“ seviyesine yükseltti. Fitch ayrica Akbank’in uzun vadeli yerel para cinsi kredi notunu da “BBB-“ olarak teyid etti. Böylelikle Akbank’in uzun vadeli yerel para cinsi kredi notu, Türkiye’nin ilgili kredi notundan bir kademe daha yüksek olarak gerçekleşti.

Fitch, konu ile ilgili yaptigi açiklamada yapilan kredi not artirimlarinin, Fitch tarafindan verilen “C” bireysel kredi notu ile de teyid edilen Akbank’in mali gücünü yansittigini belirtti.

 

Akbank, Avrupa Yatirim Bankasi’ndan 150 milyon EUR tutarinda yeni kredi aldi – 11 Aralik 2009

Akbank, Avrupa Yatirim Bankasi (EIB) ile 150 milyon EUR tutarinda yeni bir kredi anlaşmasi imzaladi. Akbank ile EIB arasinda bugün imzalanan anlaşmayla saglanan 7 yil vadeli 150 milyon EUR’luk kredi Akbank araciligiyla KOBI’lere kullandirilacak. Avrupa Birligi Komisyonu ve Üye Ülkeler tarafindan Aday Ülkeleri desteklemek amaciyla onaylanan Çerçeve Anlaşmasi tahtinda saglanan söz konusu kredi, Türkiye’nin Avrupa Birligi katilimi sürecinde reel sektörün desteklenmesi amaciyla Akbank’a temin edildi.

 

Fitch Ratings Iş Bankasi’nin kredi notlarini yükseltti – 11 Aralik 2009

Uluslararasi kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Iş Bankasi'nin kredi notlarini aşagidaki şekilde yükseltmiş/teyit etmiştir.

Uzun Vadeli YP Kredi Notu BB'den BBB-'ye yükseltilmiş, görünümü "Duragan" olarak belirlenmiştir.
Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB- olarak teyit edilmiş, görünümü "Duragan" olarak belirlenmiştir.
Kisa Vadeli YP Kredi Notu B'den F3'e yükseltilmiştir.
Kisa Vadeli TP Kredi Notu F3 olarak teyit edilmiştir.
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA(tur) (Görünüm: Duragan) olarak teyit edilmiştir.
Bireysel Derecelendirme Notu C olarak teyit edilmiştir.
Destek Notu 4'ten 3'e yükseltilmiştir.
Destek Derecelendirme Tabani B+'dan BB'ye revize edilmiştir.

Fitch Ratings firmasi tarafindan yapilan açiklamada Iş Bankasi’nin "C" olan Bireysel Derecelendirme Notu ile yansitilan finansal gücünün, uzun vadeli kredi notlarinin belirleyicisi oldugu ifade edildi. Açiklamada Iş Bankasi'nin Uzun Vadeli TP Kredi Notu'nun ülke notunun bir barem üzerinde oldugu, Uzun Vadeli YP Kredi Notu'nun ise ülke tavani seviyesinde oldugu ve sinirlandirilmadigi bildirildi.

 

Iş Bankasi Misir’da temsilcilik açiyor – 10 Aralik 2009

Iş Bankasi, Misir Arap Cumhuriyeti'nin Kahire şehrinde temsilcilik açmasi yönünde Misir Merkez Bankasi'ndan gerekli ön izni aldi.

 

Garanti Bankasi, "Nakit Yönetimi Alaninda Türkiye'nin En Iyi Bankasi" seçildi – 9 Aralik 2009

Garanti Bankasi, finans dünyasinin en önemli yayinlarindan Euromoney dergisi tarafindan düzenlenen, "2009 Nakit Yönetimi" anketinde, "Nakit Yönetimi Alaninda Türkiye'nin En Iyi Bankasi" seçildi. Dereceye giren bankalarin geniş katilimli bir oylamayla belirlendigi anket çalişmasinda farkli sektörlerden pek çok şirketin görüşlerine başvuruldu.

 

Türk-Japon ticari ilişkilerine Iş Bankasi destegi – 3 Aralik 2009

Iş Bankasi, Japan Finance Corporation (JFC)’in uluslararasi kolu olan ve Japonya’nin ihracatini desteklemek amaci ile kurulan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ile bir anlaşma imzaladi. Iş Bankasi bu anlaşma ile Türk ithalatçilarinin Japon ihracatçilardan yapacagi orta ve uzun vadeli gemi ithalatlarinin finansmani için azami 10 milyar Japon Yeni (yaklaşik 115 milyon USD) tutarinda kredi imkâni sagladi.

Anlaşmayla, Iş Bankasi, Türk firmalarina Japon ihracatçilar ile Japon Yeni üzerinden imzalamiş olduklari kontratlarin yüzde 80’lik kismi için maksimum 12 yil vadeye kadar kredi kullanma imkâni saglayacak.

 

Şekerbank, IFC işbirligi ile gida ve tarim sektöründe faaliyet gösteren işletmelere destek olacak – 1 Aralik 2009

Dünya Bankasi kuruluşu IFC (Uluslararasi Finans Kurumu) Şekerbank’a, bankanin tarim ve gida sektörlerinde hizmet veren Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli Işletmelere yönelik kredi projelerine katkida bulunmak üzere 30 milyon EUR tutarinda ve 5 yil vadeli finansman destegi sagliyor. Böylece Türkiye için stratejik bir önem taşiyan tarim sektörüne yönelik yeni finansman kaynaklari elde edilmesi hedefleniyor.

Şekerbank, IFC kredisi ile tarim sanayii üretici ve işletmelerinin uzun vadeli finansman ihtiyaçlarina daha esnek çözümler saglayacak. Özellikle Türkiye’nin orta ve dogu bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeleri hedef alacak projenin, Şekerbank’in tarim iş hacmini 2014 yilina kadar 370 milyon dolardan 470 milyon dolara yükseltmesi öngörülüyor. Şekerbank ayrica ayni süre içerisinde kredilerden faydalan çiftçi sayisini 53.000’den 70.000’e, işletme adedini ise 184’ten 235’e ulaştirmayi hedefliyor.

IFC ve Şekerbank, bu proje ile ikinci işbirligine imza atti. Bundan önce, IFC, Şekerbank’a 2007 yilinda 36 milyon EUR kredi saglamiş ve bu kredi küçük ve orta ölçekli işletmelere finansman imkanlari oluşturmuştu. IFC, gelişmekte olan piyasalarin sürdürülebilir kalkinmasinda itici güç olan özel sektöre odaklanmiş olan tek uluslararasi finans kuruluşudur. IFC, Şekerbank ile gerçekleştirdigi bu proje gibi projelere destegini artirmak ve IFC’nin yoksulluga karşi firsat yaratma misyon ve kapasitesini desteklemek amaciyla bir sermaye artişi hedeflemektedir.

 

Akbank, Global Finance tarafindan “Türkiye’nin En Iyi Döviz Işlemleri Bankasi” seçildi – 20 Kasim 2009

Dünyanin en önemli finans dergilerinden Global Finance’in 86 ülkede yaptirdigi “Dünyanin En Iyi Döviz Tedarikçileri 2010” anketi sonuçlandi. Global Finance Dergisi editörleri tarafindan, sektör analistleri, kurumsal yöneticiler ve teknoloji uzmanlarinin katkilariyla yapilan degerlendirmeler ve araştirmalar sonucunda Akbank, 6. kez “Türkiye’nin En Iyi Döviz Işlemleri Bankasi” seçildi.

Merkezi New York’ta bulunan Global Finance Dergisi’nin araştirmasinda bankalarin işlem hacimleri, pazar paylari, rekabetçi fiyatlama, faaliyet alaninin genişligi, yenilikçi teknolojiler ve müşteri hizmetleri gibi kriterlerdeki başarilari göz önünde bulunduruluyor.

 

Garanti Bankasi sendikasyon kredi anlaşmasini imzaladi – 19 Kasim 2009

Garanti Bankasi , 700 milyon ABD Dolari karşiligi, 151.6 milyon ABD dolari ve 365.6 milyon EUR tutarinda 2 dilimden oluşan 1 yil vadeli sendikasyon kredi anlaşmasini imzaladi. 15 ülkeden 35 bankanin katilimiyla tamamlanan ve ihracatin finansmaninda kullanilacak olan kredinin toplam maliyeti sirasiyla Libor/Euribor+%2 olarak gerçekleşti.

 

Akbank, BRIC ülkelerine yatirim imkani saglayan ortak markali fonu sunmaya hazirlaniyor– 18 Kasim 2009

Akbank, BRIC ülkelerinde (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) yatirim imkani saglayan ve portföy çeşitlendirme firsati sunan, ilk ortak markali yatirim fonu olan “Akbank T. A. S. Franklin Templeton B.R.I.C Ülkeleri B Tipi Yabanci Menkul Kiymetler Fonu”nu Türk yatirimcilarina sunmaya hazirlaniyor. Akbank’in Franklin Templeton işbirligiyle sunacagi fonun önümüzdeki günlerde halka arz edilmesi planlaniyor.

Akbank bu yeni fon ile müşterilerine dünyanin en büyük gelişmekte olan ülkeleri Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’de yatirim yapma imkâni sunuyor. Gelişmekte olan ülkelere yatirim yoluyla alternatif portföy çeşitlendirme olanaklari arayan yatirimcilar için büyüme dönemlerinde yüksek getiri potansiyeline sahip olan fonun büyüklügünün 1 yil içinde 100 milyon liraya ulaşmasi bekleniyor.

 

Iş Bankasi’nin 9 aylik konsolide net kari 2 milyar 21 milyon TL oldu – 12 Kasim 2009

Yilin ilk dokuz ayinda geçen yilin ayni dönemine kiyasla yüzde 33’lük artişla 2 milyar 21 milyon TL konsolide net kâr elde eden Iş Bankasi’nin konsolide aktif büyüklügü ise 122 milyar 303 milyon TL’ye ulaşti.

Yilsonuna göre sagladigi yüzde 10 artişla 69 milyar 390 milyon TL mevduat hacmine ulaşan Iş Bankasi, bu performansiyla mevduat kaleminde özel bankalar arasindaki liderligini pekiştirdi.

Banka’nin konsolide kredi hacmi, altinci ay sonundaki seviyesini koruyarak 50 milyar 100 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

 

Yilin bankacilik ürünü “Şekerbank EKOkredi” seçildi – 12 Kasim 2009

Şekerbank, EKOkredi ile Active Academy 7. Uluslararasi Finans Zirvesi kapsaminda “2009 Bireysel Bankacilik” ödülüne layik görüldü.

EKOkredi, enerji ve dogal kaynaklarin kullaniminda verimliligin artirilmasi, sürdürülebilir enerji kaynaklarinin kullaniminin teşvik edilmesi, atiklarin azaltilmasi ve yeniden kazanilmasi amacina hizmet eden bir ürün özelligi taşiyor. Çevrenin ve dogal kaynaklarin korunarak, enerji verimliligi konusunda farkindalik oluşturmayi hedefleyen EKOkredi, Şekerbank tarafindan bu yilin Mayis ayinda kamuoyuna sunuldu. EKOkredi; Bireysel, Ticari, Tarim alanlarinda uygulandigi gibi sektöre yeni bir açilim getiren EKOkredi Yalitim ürünlerini kapsiyor.

Active Academy ödülü, son bir yil içinde bankalar tarafindan bireysel bankacilik kapsaminda sunulan ürün ve hizmetlerde yapilan yenilikler ile bireysel bankacilikta kullanim ve ciro bakimindan gelişim sürecinin degerlendirilmesinin ardindan ulaşilan sonuca göre, söz konusu kurumlardan en başarili olana veriliyor.

 

Garanti Bankasi, EBRD ile kredi anlaşmasi imzaladi – 4 Kasim 2009

Garanti Bankasi, Avrupa Imar ve Kalkinma Bankasi (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) ile 3 dilimden oluşan EUR 50 milyon tutarinda bir kaynak için kredi anlaşmasi imzaladi. Küçük ölçekli işletmelere kullandirilmak üzere temin edilen kredinin EUR 23.4 milyon tutarindaki 5 yil vadeli dilimi EBRD kaynaklarindan, EUR 14.5 milyon tutarindaki 3 yil vadeli dilimi Hollanda Kalkinma Bankasi (FMO) kaynaklarindan saglanmiş; 1 yil vadeli EUR 12.1 milyon tutarindaki dilim ise 4 ülkeden 6 bankanin katilimiyla fonlanmiştir.

 

Şekerbank, 2009 yilinin ilk 9 ayinda 129.5 milyon TL net kar elde etti – 3 Kasim 2009

Konsolide olmayan finansal sonuçlara gore, Şekerbank’in kari 129.5 milyon TL’ye, aktif büyüklügü ise 8.5 milyar TL’ye ulaşmiştir. Geçen yilin ayni dönemine göre yüzde 32’lik artiş gösteren Şekerbank’in özkaynak büyüklügü, 2009’un 3. çeyregi itibariyla 1.2 milyar TL’yi aşti. Şekerbank’in Sermaye Yeterlilik Rasyosu yüzde 17.29’a ulaşti.

Şekerbank’in toplam kredileri yilin ilk dokuz aylik döneminde bir önceki yilin ilk dokuz ayina göre yüzde 4.5 artiş göstererek 5 milyar TL’ye ulaşti.

 

Akbank’in 9 aylik net kâri 2 milyar TL’yi geçti – 27 Ekim 2009

Akbank, 2009 yilinin ilk dokuz aylik döneminde 2 milyar 013 milyon TL net kâr elde etti. Akbank’in ayni dönemdeki brüt kâri 2 milyar 505 milyon TL, brüt kâr üzerinden ayrilan vergi karşiligi da 492 milyon TL oldu. Geçen yil ayni dönem net kâri, olaganüstü kalemler arindirildiktan sonra, 1 milyar 336 milyon TL olan Akbank’in ilk dokuz aydaki konsolide net kâri geçen yilin ayni dönemine göre yüzde 51 artti.

 

AB, Türkiye’deki Küçük ve Orta Ölçekli Teşebbüsleri destekliyor – 20 Ekim 2009

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi (TOBB), Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasi bünyesinde hizmet verecek olan ABIGEM– Avrupa Birligi Iş Geliştirme Merkezi’nin açilişi münasebetiyle, AB tarafindan Türkiye’deki Küçük ve Orta Ölçekli Işletmelere (KOBI’lere) yönelik olarak saglanan destekle ilgili bilgilendirme çalişmalari kapsaminda, 21 Ekim 2009 tarihinde Trabzon’da bir ‘bilgilendirme günü’ düzenliyor.

Etkinlik, AB’nin KOBI’lere yönelik Katilim Öncesi Mali Yardim Programi (IPA) ve Küçük Işletmeler Kredi Programi (SELP)’in yanisira Avrupa Yatirim Bankasi (EIB) ile Avrupa Imar ve Kalkinma Bankasi (BERD)’in destek programlari hakkinda da faydali bilgilerin aktarilmasina vesile olacak.

Bu münasebetle düzenlenen toplantiya, Devlet Bakani Sayin Faruk Nafiz Özak ile Avrupa Birligi üyesi ülkelerin büyükelçileri teşrif ediyor. Ayrica mevcut 15 ABIGEM’in direktör ve program yöneticilerinin yanisira Trabzon yöresinden küçük ve orta ölçekli işletme temsilcileri ile kamu kesiminden resmi temsilciler de etkinlige katilanlar arasinda.

Trabzon’daki ABIGEM Iş Geliştirme Merkezi Avrupa Birligi, TOBB ve Odalarin işbirligi ile KOBI’ler için kurulan 18 hizmet merkezinden biridir. Bu merkez danişmanlik ve rehberlik, egitim ve proje geliştirme gibi bölgenin rekabet gücüne katkida bulunan iş destek hizmetleri sunmaktadir. Avrupa Birligi Türkiye’de başarili ve sürekli genişleyen ABIGEM aginin gelişimine şu ana kadar EUR 50 milyon’dan fazla yatirim yapmiştir.

 

Iş Bankasi ile Çin Eximbank arasinda anlaşma imzalandi – 7 Ekim 2009

Iş Bankasi ile Çin Eximbank’i arasinda; Türk firmalarinin Çin’den ithal edecekleri belirli mal ve hizmetlerin açilacak akreditifler temelinde 1 yil vadeye kadar finansmaninda kullanilmak üzere, azami 100 milyon dolar tutarindaki “L/C Refinancing Master Agreement” anlaşmasi imzalandi.

 

Akbank, Global Finance tarafindan “Türkiye’nin En Iyi Bankasi” seçildi – 6 Ekim 2009

Dünyanin önde gelen finans dergilerinden Global Finance’in 22 ülkede yaptigi “Orta ve Dogu Avrupa’da Gelişmekte olan Piyasalarin En Iyi Bankalari 2009” degerlendirmesine göre Akbank üst üste 5’inci kez “Türkiye’nin En Iyi Bankasi” seçildi.

New York merkezli Global Finance Dergisi, bankalari varliklarindaki büyüme, kârlilik, stratejik ilişkiler, müşteri hizmetleri, rekabetçi fiyatlama ve yenilikçi ürünler gibi kriterlerdeki başarilarina göre degerlendiriyor.

Akbank, derginin Orta ve Dogu Avrupa’da Gelişmekte olan Piyasalarin En Iyi Bankalari araştirmasinda 2005, 2006, 2007 ve 2008 yillarinda da “Türkiye’nin En Iyi Bankasi” seçilmişti.

Global Finance tarafindan 6 Ekim günü Istanbul’da düzenlenen törende, Akbank “Türkiye’nin En Iyi Bankasi” ödülüne ek olarak 4 önemli ödül daha aldi. Akbank’a dergi tarafindan layik görülen ödüller:

• “Türkiye’nin En Iyi Bankasi”
• “Türkiye’nin En Iyi Döviz Işlemleri Bankasi”
• “Türkiye’nin En Iyi Diş Ticaret Finansmani Bankasi”
• “Avrupa'da En Iyi Online Mevduat Kazanimi Bankasi”
• “Avrupa'daki En Iyi Bilgi Güvenligi Girişimleri Bankasi”

 

Emerging Markets'ten Garanti Bankasi’na ödül – 5 Ekim 2009

Garanti Bankasi, finans alaninda dünyanin en saygin haber kaynaklarindan biri olarak kabul edilen ve Euromoney Institutional Investor PLC'nin bir parçasi olan Emerging Markets Newspaper tarafindan, "2009 Yili Başari Ödülü"ne layik görüldü. Gelişmekte olan piyasalarla ilgili geniş kapsamli haber ve analizlere yer veren yayin, "Gelişmekte Olan Avrupa" kapsaminda en başarili banka olarak Garanti Bankasi'ni seçti. Garanti Bankasi, bu ödüle layik görülen ilk Türk bankasi oldu.

 

Moody’s Iş Bankasi’nin görünümünü degiştirdi – 25 Eylül 2009

Uluslararasi kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Iş Bankasi’nin “B1” olan yabanci para cinsinden mevduat notunun görünümünü “Duragan”dan “Pozitif”e yükseltti. Moody’s, Iş Bankasi’nin diger notlarinda ve görünümlerinde bir degişiklik olmadigini belirtti.

 

Standard & Poor’s Iş Bankasi’nin görünümünü yükseltti – 23 Eylül 2009

Uluslararasi kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Iş Bankasi'nin “BB-“ olan uzun vadeli kredi notunun “Negatif” olan görünümünü “Duragan”a çevirdi, “trA” olan uzun vadeli ulusal notunu ise “trA+”ya yükseltti.
Standard & Poor's ayrica, Iş Bankasi’nin sirasiyla “BB-“ ve “B” olan uzun ve kisa vadeli kredi notlari ile “trA-1” olan kisa vadeli ulusal notunu teyit etti.

 

Iş Bankasi'ndan KOBI'lere ilave SELP II kredisi – 14 Eylül 2009

3,6 milyon EUR tutarinda ilave fon, Muş, Hakkari, Van ve Bitlis illerinde faaliyet gösteren küçük ölçekli işletmelerin finansmani için ayrildi.

Iş Bankasi, SELP II (Küçük Işletmeler Kredi Programi) kapsaminda, KOBI'lere SELP II kredilerini sunmaya devam etmektedir.

 

Iş Bankasi`nin KOBI`lere Özel Yeni Sitesi: “istekobi.com.tr” – 1 Eylül 2009

Iş Bankasi tarafindan hazirlanan, başta KOBI’ler olmak üzere, ticari kesimin bilgi edinmesine, gelişimine, egitimine, katki saglayan, en güncel konularin ve haberlerin paylaşildigi, yol gösterici bir site olarak tasarlanan IŞ'TE KOBI, “istekobi.com.tr” internet adresinde yayin hayatina başladi.

 

Kredi Yetkilisi Sertifikasyon Egitimi devam ediyor – 31 Agustos 2009

Küçük Işletmeler Kredi Programi II (SELP II)’nin teknik danişmanlik kapsaminda Garanti Bankasi, Iş Bankasi ve Şekerbank personeli için Kredi Yetkilisi Sertifikasyon egitimleri düzenlenmektedir. Agustos 2009 itibari ile Kredi Yetkilisi Sertifikasyon egitimlerine 216 kredi yetkilisi katilmiştir.

Kredi Yetkilisi Sertifikasyon Egitimi araci üç banka için kaldigi yerden devam ediyor., Bankalarin müşteri ilişkileri yöneticileri, küçük işletmelerle ilişki geliştirilmesinden ve bu segmente yönelik banka ürünlerinin satişindan sorumlu satiş temsilcileri ile küçük işletme kredi başvurularinin degerlendirmesi amaciyla bilgi toplamak ile yükümlü kredi yetkilileri için tasarlanmiştir.

Egitimin sonunda, araci bankalar tarafindan seçilmiş katilimcilar, sinavi geçtikten sonra Frankfurt School of Finance and Management tarafindan “Küçük Işletme Kredilendirmesinde Sertifikali Uzman” ünvanini almaya hak kazanmaktadirlar.

 

Akbank 2009’un gelişmekte olan piyasalardaki en yüksek tutarli sendikasyon kredisini aldi - 21 Agustos 2009

Akbank dünyanin önde gelen 48 bankasinin katilimiyla 2009 senesinde gelişmekte olan piyasalardaki bir bankanin aldigi en büyük sendikasyon kredisine imza atti. 900 milyon EUR karşiligi, 312 milyon ABD Dolari ve 681,5 milyon EUR tutarinda iki ayri dilimden oluşan 1 yil vadeli kredinin toplam maliyeti sirasiyla Libor + %2,5 ve Euribor + %2,5 olarak gerçekleşti.

 

Garanti Bankasi’ndan kadin girişimciler için yeni web sitesi - 13 Agustos 2009

Garanti Bankasi, kadin girilşimcilere rehberlik etmek amaci ile www.garantikadingirisimci.com internet sitesini açti.

 

Akbank’in 2009 yili 1. yari yil sonuçlari açiklandi – 5 Agustos 2009

Akbank’in 2009 ilk yari yilinda konsolide net kari 1.309 milyon TL’ye, konsolide aktif büyüklügü 92 miyar TL'ye ulaşti. Bankanin toplam nakdi kredi büyüklügü ise 44,5 milyar TL olarak açiklandi.

 

Garanti Bankasi’nin 2009 yili 1. yari yil sonuçlari açiklandi – 5 Agustos 2009

Garanti Bankasi’nin 2009 ilk yari yilinda , konsolide net kari 1.452 milyon TL’ye, konsolide aktif büyüklügü 104 milyar TL’ye ulaşti. Bankanin nakdi ve gayri nakdi kredilerinin toplam büyüklügü ise 68 milyar
TL olarak açiklandi.

 

Şekerbank’in 2009 yili 1. yari yil sonuçlari açiklandi-5 Agustos 2009

Şekerbank’in 2009 ilk yari yili net kari 103,2 milyon TL’ye, aktif büyüklügü 8,6 milyar TL’ye ulaşti. Bankanin toplam kredi büyüklügü ise 4,9 milyar TL’ye ulaşti.

 

Akbank’a Euromoney’den mükemmellik ödüllü - 9 Temmuz 2009

Dünyanin önde gelen finans dergilerinden Euromoney tarafindan her sene verilen, dünya bankacilik çevrelerinde büyük merakla beklenen ve bankacilik sektörünün en üst düzey ödülü olarak kabul edilen “Awards of Excellence” - “Mükemmellik Ödülleri” sahiplerini buldu. Bu ödülü Türkiye adina “Türkiye’nin En Iyi Bankasi” seçilen Akbank kazandi.

Euromoney tarafindan ödüle ilişkin yapilan açiklamada, Akbank’in güçlü sermaye yeterlilik rasyosunun, yaygin mevduat tabani ve şube aginin yani sira gecikmedeki kredi oraninin sektörün altinda olmasinin, bu kredilerin tamami için karşilik ayrilmasinin ve başarili yönetiminin, “Türkiye’nin En Iyi Bankasi” ödülünün Akbank’a verilmesinde etkili oldugu belirtildi.

 

Şekerbank’a AFD’den Fransiz Devleti Teşvikli Kredi - 1 Temmuz 2009

Şekerbank, küçük ve mikro ölçekli işletmelerin kalkinmasini desteklemek amaciyla Fransiz Kalkinma Ajansi (AFD) ile 10 milyon EUR tutarinda kredi anlaşmasi imzaladi. 4 yili ödemesiz olan ve 12 yil vade ile geri ödenecek kredi, Fransiz Devleti teşviki ile veriliyor. AFD kredisiyle Şekerbank, yillik cirosu 1 milyon TL’nin altinda olan, 50 ya da 50 kişinin altinda personel çaliştiran, mikro ölçekli, binden fazla işletmenin finansman ihtiyacini karşilayacak. Kredi, 2006 yilindan bu yana Alman Kalkinma Bankasi (KfW Entwicklungsbank) ve Dünya Bankasi Grubu kuruluşu olan IFC (International Finance Corporation) tarafindan finanse edilen, mikro ve küçük işletmelerin finansmani kapsamindaki birinci programin devami niteliginde bulunuyor.

 

Haziran 2009 sonu Itibari ile 52,3 milyon EUR SELP II kredisi kullandirildi. - 30 Haziran 2009

30 Haziran 2009 itibari ile, 47 ilde toplam 52,3 milyon EUR tutarli 5.102 adet SELP II kredisi kullandirilmiştir. Kullandirilan kredilerin ortalama büyüklügü 11.374 EUR ve agirlikli ortalama vadesi 21,3 aydir. SELP II kredileri, tarim dahil olmak üzere tüm sektörleri kapsamiştir. DAKP bölgelerinde ( Van- Bitlis- Muş- Hakkari) 2,4 milyon EUR kredi kullandirimi yapilmiştir.

 

Kredi Yetkilisi Sertifikasyon Programina 216 Kredi Yetkilisi katildi - 30 Haziran 2009

Küçük Işletmeler Kredi Programi II (SELP II)’nin teknik danişmanlik kapsaminda Garanti Bankasi, Iş Bankasi ve Şekerbank personeli için Kredi Yetkilisi Sertifikasyon egitimleri düzenlenmektedir. Mayis 2009 itibari ile Kredi Yetkilisi Sertifikasyon egitimlerine 216 kredi yetkilisi katilmiştir.

Program, bankalarin müşteri ilişkileri yöneticileri, küçük işletmelerle ilişki geliştirilmesinden ve bu segmente yönelik banka ürünlerinin satişindan sorumlu satiş temsilcileri ile küçük işletme kredi başvurularinin degerlendirmesi amaciyla bilgi toplamak ile yükümlü kredi yetkilileri için tasarlanmiştir.

Seminerin sonunda, partner bankalar tarafindan seçilmiş katilimcilar, Frankfurt School of Finance and Management tarafindan “Küçük Işletme Kredilendirmesinde Sertifikali Uzman” ünvanini almaya hak kazanmaktadirlar.

 

Şekerbank’a IFC’den 30 milyon EUR kredi - 25 Haziran 2009

Şekerbank, gida ve tarim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin desteklenmesi amaciyla, Dünya Bankasi Grubu kuruluşu olan IFC (International Finance Corporation) ile 5 yil vadeli ve 30 milyon EUR tutarinda kredi almak üzere protokol imzaladi.

 

Çin’den Iş Bankasi’na 100 milyon ABD dolari diş ticaret kredisi – 25 Haziran 2009

Iş Bankasi, Çin Eximbank’i ile yaptigi çerçeve anlaşmasiyla iki ülke arasinda gerçekleşen diş ticaretin finansmaninda kullanmak üzere 100 milyon ABD dolari kredi olanagi sagladi.

 

Akbank’a Çin Eximbank’tan 100 milyon ABD dolari kredi - 25 Haziran 2009

Akbank, Çin Halk Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen diş ticaret işlemlerinin finansmaninda kullandirilmak üzere Çin Eximbank’tan 100 milyon ABD dolari tutarinda kredi imkani saglayan bir çerçeve anlaşmasi imzaladi.

 

Van KOBI Konferansi - 9 Haziran 2009

9 Haziran 2009 tarihinde Van Ticaret ve Sanayi Odasi’nda, SELP II ekibi ve Van Ticaret ve Sanayi Odasi’nin ortak çalişmasi ile “KOBI Konferansi” düzenlendi. Van Ticaret Odasi Başkani’nin açiliş konuşmasinin ardindan Frankfurt School of Finance and Management, Garanti Bankasi ve Iş Bankasi’nin sunumlari yer aldi. Konferansin son bölümünde soru ve cevap kismi yer aldi.

 

Erciş KOBI Konferansi - 8 Haziran 2009

SELP II ekibi, 8 Haziran 2009 tarihinde,Erciş Ticaret ve Sanayi Odasi binasinda Garanti Bankasi Erciş Şubesi ile ortaklaşa KOBIlere yönelik bir konferans düzenledi. Garanti Bankasi bölge satiş direktörü Tuna Aslan ve SELP II danişmani Mert Dedebaş’in sunumlarindan sonra toplanti, soru cevap bölümüyle devam etti.

 

Şekerbank Kayitli Sermayesini %25 Oraninda Artiriyor - 5 Haziran 2009

Şekerbank Genel Müdürü Meriç Uluşahin, "Sermaye artişi ile saglanan fonlari, beş yillik iş planimizda öngörüldügü biçimde küçük ticari ve zirai işletmelerin finansmaninda kullanacagiz. Hiçbir bankanin bulunmadigi yerlerde bile şubemiz var. Özellikle Anadolu’daki bu gücümüzü, saglam mali yapimizla birleştirip küçük işletmelerin finansmaninda lider banka olmayi hedefliyoruz" dedi.

 

Iş Bankasi’na 570 milyon ABD dolari Sendikasyon Kredisi - 28 Mayis 2009

Iş Bankasi uluslararasi mali piyasalardan, 570 milyon ABD Dolari tutarinda sendikasyon kredisi sagladi. Dolar ve EUR cinsinden iki dilim halinde saglanan krediye ilişkin anlaşma 28 Mayis 2009, Perşembe günü Londra’da imzalandi.
Iş Bankasi, 14 ülkeden 28 bankanin katilimiyla yaklaşik 570 milyon ABD Dolari tutarinda sendikasyon kredisi sagladi. 255 milyon ABD Dolari ve 225,25 milyon Avro’luk iki dilim halinde saglanan bir yil vadeli ve bir yil uzatim opsiyonuna sahip krediye ilişkin anlaşma 28 Mayis 2009 tarihinde Londra’da imzalandi. Diş ticaretin finansmaninda kullanilacak olan sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katilan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Libor+%2,5 ve Euribor+%2,5 olarak gerçekleşti.

 

Akbank’in 2009 yili ilk çeyrek sonuçlari açiklandi - 14 Mayis 2009

Akbank, 2009 yilinin ilk çeyreginde 569 milyon TL net kâr elde etti. Geçen yil ayni dönem kari, olaganüstü kalemler arindirildiktan sonra, 495 milyon TL olan Akbank’in ilk çeyrek kari geçen yilin ayni dönemine göre %15 artmiş oldu.

 

Garanti Bankasi’nin 2009 yili ilk çeyrek sonuçlari açiklandi - 14 Mayis 2009

Garanti Bankasi’nin 2009 ilk çeyreginde, konsolide net kari 712 milyon TL’ye, konsolide aktif büyüklügü 105 milyar TL’ye ulaşti. Bankanin nakdi ve gayri nakdi kredilerinin toplam büyüklügü ise 69 milyar
TL’ye yükseldi.

 

Iş Bankasi’nin 2009 yili ilk çeyrek sonuçlari açiklandi - 14 Mayis 2009

Iş Bankasi bu yilin ilk çeyreginde 2008’in ayni dönemine oranla % 9,2’lik bir artişla 606 milyon TL net kâr elde ederken, aktif büyüklügü 98.608 milyon TL’ye ulaşti

 

Şekerbank’in 2009 yili ilk çeyrek sonuçlari açiklandi - 11 Mayis 2009

Şekerbank 2009 yilinin ilk üç ayinda 44 milyon 253 bin TL net kâr elde etti. Bankanin mevduat büyüklügü bir önceki yilin ayni dönemine göre %30 artarak 5,7 milyar TL’ye ulaşti.

 

Akbank, bankacilik sektöründe Türkiye'nin ilk akla gelen markasi - 20 Nisan 2009

Nielsen tarafindan 15 yildir yapilmakta olan " Marka Bilinirlik" araştirmasi ve TNS Piar tarafindan 31 yildir yapilmakta olan " Banka Sektör " araştirmasinin 2008 yili sonuçlari açiklandi.

Sektöründe en itibarli araştirma şirketleri arasinda yeralan Nielsen’in yaptigi “Markalar” araştirmasinin sonuçlarina göre, 2008 yilinda bankacilik sektöründe "Ilk Akla Gelen Marka" Akbank oldu. Bir başka itibarli araştirma kuruluşu olan TNS PIAR’in “Banka Sektör Araştirmasi 2008” sonuçlari da, % 90,1 hatirlanma düzeyi ile Akbank’i marka olarak ilk sirada gösterdi.

 

Global Finance, Akbank'i 2009 yili için "Türkiye'nin En Iyi Bankasi" seçti - 15 Nisan 2009

Global Finance’in “Orta ve Dogu Avrupa’da Gelişmekte olan Piyasalarin En Iyi Bankalari 2009” anketi sonuçlanrina göre Akbank, üst üste 5’inci kez “Türkiye’nin En Iyi Bankasi” seçildi. New York merkezli Global Finance Dergisi’nin araştirmasinda, bankalar varliklarindaki büyüme, kârlilik, stratejik ilişkiler, müşteri hizmetleri, rekabetçi fiyatlama ve yenilikçi ürünler gibi kriterlerdeki başarilarina göre degerlendiriliyor.

Derginin editörleri tarafindan, sektör analistleri, danişmanlar ve kurumsal yöneticilerin katkilariyla yapilan degerlendirme sonucunda, Akbank, belirtilen kriterlerdeki başarili performansi nedeniyle bu yil da “Türkiye’nin En Iyi Bankasi” seçildi.

Global Finance Dergisi, 2009 yilinda Akbank’i Türkiye’nin “En Iyi Diş Ticaret Finansmani Bankasi” ve “En iyi Döviz Işlemleri Bankasi” ödüllerine de layik görmüştü.

Akbank, 2009 yilinda kazandigi üç ödülü Ekim ayinda Istanbul’da yapilacak Dünya Bankasi -IMF toplantilari sirasinda düzenlenecek törenle alacak.

 

Iş Bankasi’na Avrupa Yatirim Bankasi’ndan 250 milyon EUR Kredi - 13 Nisan 2009

Avrupa Yatirim Bankasi (“European Investment Bank” - EIB) ile Iş Bankasi,13 Nisan 2009’ da, Istanbul’da KOBI’lerin finansmanina yönelik 250 milyon EUR’luk bir kredi anlaşmasi imzaladi. Kredi, EIB tarafindan belirlenen kriterlere uyan küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmaninda kullanilacak. Anlaşma kapsaminda saglanacak kaynagin azami vadesi ise 12 yil olarak belirlendi.

 

“En Büyük Türk Şirketi” Iş Bankasi, Bu Yil da Forbes’un Devler Listesinde - 10 Nisan 2009

Iş Bankasi, Forbes Dergisi’nin her yil hazirladigi, “Global 2000” listesinde 331. oldu.

Dünyanin en saygin ekonomi ve finans dergilerinden Forbes’un her yil hazirladigi, “Global 2000” listesi açiklandi. Nisan 2009 tarihinde açiklanan 2008 yili listesinde Iş Bankasi, geçen yila göre kirk basamak birden yükselerek 331. oldu.

Iş Bankasi siralamada, listeye girmeyi başaran diger Türk şirketlerinin yani sira dünya ölçeginde pek çok kuruluşu da geride birakti. Iş Bankasi, derginin 2007 yili listesinde 371. sirada yer almişti.

Banka, dünyanin en prestijli finans yayinlarindan The Banker dergisinin Brand Finance Plc. iş birligi ile gerçekleştirdigi ve geçtigimiz şubat ayinda yayimladigi “Dünyanin Marka Degeri En Yüksek 500 Bankasi” siralamasinda da 84. sirada yer alarak ilk 100’e giren tek Türk bankasi olmuştu

 

Mart Sonu Itibari ile 18 milyon EUR SELP kredisi kullandirildi. - 31 Mart 2009

Mart 2009 sonu itibari ile, 41 ilde toplam 17,9 milyon EUR tutarli 1.961 adet SELP kredisi kullandirilmiştir. Kullandirilan kredilerin ortalama büyüklügü 9.105 EUR ve agirlikli ortalama vadesi 18,4 aydir. SELP kredileri, tarim dahil olmak üzere tüm sektörleri kapsamiştir. DAKP bölgelerinde ( Van- Bitlis- Muş- Hakkari) 500.000 EUR’nun üzerinde kredi kullandirimi yapilmiştir.

 

Şekerbank “Türkiye’nin En Şeffaf Bankasi” oldu - 29 Şubat 2009

Şekerbank, 100 üzerinden '81,36' ile IMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’nde en yüksek nota sahip banka oldu.

Dünyanin kurumsal yönetim alaninda en saygin derecelendirme kuruluşu olan Sermaye Piyasasi Kurulu onayli ISS Corporate Services, Inc. (ISS); "Pay Sahipleri", "Kamuoyu Aydinlatma ve Şeffaflik", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu Uygulamalari" kriterlerini dikkate alarak, Şekerbank'in Kurumsal Yönetim Notunu yükseltti. Şekerbank 100 üzerinden '81,36' ile Türkiye’nin Kurumsal Yönetim notu en yüksek bankasi oldu. Ayni zamanda Türkiye’de Kurumsal Yönetim notu alan ilk banka olma özelligi taşiyan Şekerbank, 29 Şubat 2008 tarihli degerlendirmede 70,16 Kurumsal Yönetim notu ile “iyi puan” kategorisinde yer almişti.

 

SELP II'den Küçük Işletmelere 75 milyon EUR Kredi Destegi - 22 Ocak 2009

AB Küçük Işletmeler Kredi Programi'nin ikinci aşamasi ile krediyi 4 banka kullandiracak.
Hazine Müsteşarligi, Türk özel ticari bankalarinin küçük işletmeleri kredilendirmelerinin teşvik edilmesini amaçlayan Avrupa Birligi Küçük Işletmeler Kredi Programi Ikinci Aşamasi (SELP II) kapsaminda, programa katilan Akbank, Garanti Bankasi, Iş Bankasi ve Şekerbank ile toplam 75 milyon EUR tutarinda kredi sözleşmesi imzalandi. AB kaynakli projede 75 milyon EUR Alman Kalkinma Bankasi araciligi ile ticari bankalara aktaracak. Hazine'nin araci oldugu programa kalkinma bölgesinde bulunan Küçük Işletmeler başvurabilecek. 50'den az işçi çaliştiran ve 1 milyon EUR'dan az özvarligi olan işletmeler programdan yararlanacak. Sabit yatirimlar için 50 bin EUR, işletme sermeyesi ihtiyaçlari için 30 bin EUR, sabit sermaye ve işletme sermayesi ihtiyaçlari ile birlikte en fazla 50 bin EUR kredi kullanilabilecek.

Her sektör krediden faydalanabilecek. Faiz oranlari ve vadeler bankalar tarafindan belirlenecek. Kredi riski ise bankalarca karşilanacak. Program ile istihdam yaratilmasi, ekonomik kalkinmaya katki saglamasi, proje bölgelerinde finans sektörünün genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile hedef kitleye piyasa koşullarinda küçük kredilerin sürdürülebilir şekilde temin edilmesi amaçlaniyor.

Ilgili Haber Baglantilari:
http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=115374&KOS_KOD=4
http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=175833
http://www.haberturk.com/ekonomi/haber/123093-Akbankdan-KOBIlere-finansman.aspx
http://www.showhaber.com/101302/Ekonomi/Akbanktan-KOBilere-finansman.html
http://www.showhaber.com/101302/Ekonomi/Akbanktan-KOBilere-finansman.html

 

Şekerbank SELP II Broşürü

 

Iş Bankasi SELP II Broşürü

 

Garanti Bankasi SELP II Broşürü

 

Garanti Bankasi Sendikasyon kredisi anlaşmasi - 2 Aralik 2008

Garanti Bankasi 215 milyon Dolar ve 282 milyon Euro tutarinda 2 ayri dilimden oluşan 1 yil vadeli sendikasyon kredisini 2 Aralik 2008 tarihinde imzalamiştir. Ihracatin finansmaninda kullanilacak olan kredinin toplam maliyeti sirasiyla Libor+%2 ve Euribor+%2 olarak gerçekleşmiştir.

 

Garanti Bankasi, The Banker dergisi tarafindan "Yilin Bankasi" seçildi - 26 Kasim 2008

Garanti Bankasi, Financial Times'in yayimlandigi, bankacilik sektörünün en etkin ve prestijli yayinlari arasinda yer alan "The Banker" dergisiden, "Yilin Bankasi" (The Bank of the Year 2008) ödülünü aldi. Derginin "güçlü yönetim" ve "tedbirli risk yaklaşimlari" kriterlerine uygun bulunan Garanti Bankasi, güçlü performansiyla 2008'in en başarili bankasi seçildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankasi Genel Müdür Yardimcisi Tolga Egemen, "Garanti, Türkiye ekonomisinin zor bir süreçten geçtigi bu dönemde; müşteri odakli, verimlilik ilkelerine bagli ve modern risk yönetiminin gereklerinden taviz vermeden sürdürdügü bankacilik hizmetleriyle ödüle layik görüldü. Bugüne kadar kazandigi başarilara, The Banker dergisinin 'Yilin Bankasi' ödülünü ekleyerek, sektördeki gücünü bir kez daha kanitladi. Müşterilerimizin ihtiyaçlarina yönelik hizmetleri yerine getirmek için yatirim yapmaya, aktif kalitemizden ve finansal performansimizdan ödün vermeden ekonomiyi desteklemeye devam ediyoruz. Tüm dünyada bankalara olan güvenin tartişildigi dönemde aldigimiz bu ödülle, bir kez daha riski iyi tanimlayan, iyi yönetebilen, güçlü ve başarili bir banka oldugumuzu gösteriyoruz." dedi.
Ilave olarak, Garanti Bankasi, geçtigimiz Agustos ayinda, Global Finance tarafindan yapilan Avrupa'nin En Iyi Internet Bankalari degerlendirmesinde, 4 kategoride toplam 10 ödüle layik görüldü. Böylece Garanti, uluslararasi rakiplerini geride birakarak Avrupa'da En Fazla Ödül Alan Banka unvanini elde etti.

 

Şekerbank’in 2008 yili üçüncü çeyrek sonuçlari açiklandi - 12 Kasim 2008

Şekerbank 2008 yilinin ilk dokuz ayinda 122 milyon 524 bin YTL net kâr elde etti. Banka'nin net kâri geçen yilin ayni dönemine göre %13 yükseldi.

2008 yilinin ilk dokuz ayina ait finansal tablolarini açiklayan Şekerbank, toplam aktiflerini % 29 büyüterek 7,87 milyar YTL'ye yükseltti. Şekerbank'in aktifleri içinde %60'lik paya sahip olan krediler, 2007 yil sonuna göre %32 artarak 4,8 milyar YTL'ye ulaşti. Bankanin aktiflerindeki artişin en önemli paydasini oluşturan KOBI, esnaf ve mikro işletme kredileri, bankanin toplam kredi portföyünün %45’ini oluşturuyor.

Bankanin mevduatinin yilin ilk dokuz ayinda, geçen yil sonuna göre %35 arttigini belirten Şekerbank Genel Müdürü Meriç Uluşahin, "55 yaşinda Türkiye'nin en köklü kurumlarindan biri olan Şekerbank, güven algisi ve Anadolu'daki yaygin şube agi ile mevduat hacminde de büyük artiş sagladi. Bilançomuzda, mevduatin tüm kaynak bölümü içindeki payini %71'e yükselttik." dedi. Şekerbank'in özkaynak büyüklügü ise %7 artiş göstererek 927,5 milyon YTL'ye ulaşti.

Şekerbank'in sermaye yeterlilik orani 30 Eylül 2008 itibariyle %14,11 olarak gerçekleşti.

 

Iş Bankasi’nin 2008 yili üçüncü çeyrek sonuçlari açiklandi - 12 Kasim 2008

Iş Bankasi’nin 2008 yili ilk dokuz aylik dönemine ilişkin brüt kâri, önceki yilin ayni dönemine göre % 9,7 artarak 2.552 milyon YTL oldu. Net dönem kâri ise 1.310 milyon YTL olarak gerçekleşti.
Iş Bankasi’nin toplam kredileri yilin ilk dokuz aylik döneminde % 35 oranindaki artişla sektöre göre daha hizli büyüme kaydedip 45.749 milyon YTL’ye ulaşti. Banka bu performansi ile kredilerdeki piyasa payini artirirken, kredilerin toplam aktifler içindeki payi da % 50’ye yükseldi. Bankanin izledigi yaygin plasman politikasi sonucu; kredi portföyü, sektörler ve kredi türleri itibariyla yogunlaşma minimum düzeyde tutularak geliştirildi.
Iş Bankasi 2008 yilinin üçüncü çeyreginde, toplam mevduatta da sektöre göre daha hizli bir büyüme orani yakalayarak hem pazar payini artirdi, hem de toplam mevduat büyüklügünde özel bankalar arasindaki lider konumunu sürdürdü. Yilin ilk 9 aylik bölümünde toplam mevduat artişi % 16 seviyesinde gerçekleşirken, % 100 mevduat güvencesinin tartişildigi bir dönemde bireysel yatirimcilarin Iş Bankasi’na duyduklari güvenin bir göstergesi olarak Türk Parasi tasarruf mevduatindaki büyüme ise % 24 oldu.
Iş Bankasi’nin net faiz geliri 2008 yilinin ilk dokuz ayinda, önceki yilin ayni dönemine göre % 26,1 oraninda artti; net ücret ve komisyon gelirlerindeki artiş ise % 14,1 olarak gerçekleşti.

 

Malatya Ofisi Bir Toplanti ile Açildi - 21 Ekim 2008

SELP II programi çerçevesinde ilk yerel ofis Malatya’da bir toplanti ile açildi. Malatya ofisi çevre illere da hizmet verecek.
Ofisin açilişi için yapilan toplantiya katilan Malatya Valisi Sn. Halil Ibrahim Daşöz, Malatya Belediye Başkan Yardimcisi Sn. Sirri Günaydin ve Malatya Sanayi ve Ticaret Odasi Başkani Sn. Hasan Erkoç SELP II’nin küçük işletmelere yapacagi katkilarin önemine deginen konuşmalar yaptilar.

Toplantiya katilan Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonundan Güray Vural, Alman Kalkinma Bankasindan Melih Çadirci ve Frankfurt School’dan Fatma Dirkes ise SELP II programini ve verilecek kredilerin özelliklerini açiklayan konuşmalar yaptilar.
SELP II’nin katilimci Bankalari, Akbank, Garanti Bankasi, Iş Bankasi ve Şekerbank yetkilileri Bankalarinin küçük işletmelere verdigi krediler hakkinda bilgi verdiler.

SELP II programi aktif büyüklügü 1 milyon EUR’dan küçük ve 50 kişiden az çalişani olan küçük işletmelere, en fazla 50.000 EUR yatirim veya 30.000 EUR kadar işletme kredisi verilmesi ile bu işletmelerin ekonomik etkinliklerinin desteklenmesini amaçlamaktadir.
Küçük işletmelere program çerçevesinde katilimci bankalar ve onlarin araciligi ile SELP II danişmalarindan danişmanlik hizmeti de sunulacaktir.

 

Iş Bankasi’na 825 milyon Dolar Tutarinda Sendikasyon Kredisi - 22 Eylül 2008

Türkiye Iş Bankasi’nin uluslararasi mali piyasalardan, diş ticaretin finansmaninda kullanilmak amaciyla 484,5 milyon ABD Dolari ve 236 milyon Euro olmak üzere iki ayri dilimden oluşan bir sendikasyon kredisi kullandi.
Faiz orani yillik Libor + %0,35; toplam maliyeti ise Libor + %0,75 olan krediye 17 ülkeden, 20’si düzenleyici olmak üzere, toplam 42 banka katildi.

 

Global Finance Akbank’i Türkiye’nin En Iyi Döviz Bankasi seçti - 3 Eylül 2008

Dünyanin önde gelen finans dergilerinden New York merkezli Global Finance Magazine Akbank’i 4. kez Türkiye’nin En Iyi Döviz Bankasi seçti. Bu seçim, Akbank’in rekabetçi fiyatlama, işlem hacmi, pazar payi, küresel gereksinimleri karşilama yetenegi , müşteri hizmetleri ve yenilikçi teknoloji kullanimi gibi kriterlerdeki üstün performansina göre gerçekleştirildi.

Akbank, Türkiye döviz piyasasinda % 18 gibi yüksek bir pazar payi ile lider konumda bulunmaktadir.

 

Garanti Bankasi Seküritizasyon kredisi anlaşmasi - 25 Agustos 2008

Garanti Bankasi 22 Agustos 2008 tarihinde havale akimlarina dayali seküritizasyon yoluyla Avrupa Yatirim Bankasi'ndan 200 milyon EUR tutarinda 10 yil vadeli diş finansman saglamiştir. Kredi KOBI’lere kullandirilacaktir.

 

Şekerbank’in 2008 ilk yari yil sonuçlari - 11 Agustos 2008

 

Iş Bankasi’nin 2008 ilk yari yil sonuçlari - 11 Agustos 2008

 

Akbank’in 2008 yili ilk yariyil sonuçlari - 8 Agustos 2008

 

Garanti Bankasi’nin 2008 ilk yari yil sonuçlari - 7 Agustos 2008

 

Garanti Bankasi Sermayesini artirdi - 7 Agustos 2008

 

Şekerbank'a 170 milyon ABD Dolari tutarinda sendikasyon kredisi - 5 Agustos 2008

 

Standard & Poor’s Iş Bankasi’nin Negatif olan Görünümünü Duragan’a Çevirdi - 4 Agustos 2008

 

Fitch Ratings Iş Bankasi’nin Notlarini Teyit Etti - 31 Temmuz 2008

 

Iş Bankasi, The Banker Dergisi’nin ”Dünyanin En Büyük 1000 Bankasi” Siralamasinda 86. Oldu - 15 Temmuz 2008

 

Global Finance 2008 yili için Akbank’i Türkiye’nin en iyi bankasi seçti - 30 Haziran 2008

 

KfW’den Şekerbank’a yeni kredi - 24 Haziran 2008

 

Şekerbank’in 2008 ilk çeyrek dönem sonuçlari - 17 Haziran 2008

 

Akbank ile Alman Kalkinma Bankasi (KfW) arasinda imzalanan yeni kredi anlaşmasi - 28 Mayis 2008

Akbank, 28 Mayis 2008 tarihinde, Alman Kalkinma Bankasi ile 3,5 yil vadeli 77 milyon EUR tutarinda yeni bir kredi anlaşmasi imzaladi. Sözkonusu kredi KOBI’lere ve tarim sektöründe faaliyet gösteren firmalara kullandirilacak olup, Avrupa Komisyonu’nun SME Finance Facility – 2006 programi çerçevesinde kismen de Avrupa Konseyi Kalkinma Bankasi (CEB) tarafindan finanse edilmektedir.

 

Küçük Işletmeler – Büyük Hedefler. Türkiye'de Küçük Işletme Finansmani Agirlik Kazaniyor - 28 Mayis 2008

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, T.C. Hazine Müsteşarligi, Avrupa Konseyi Kalkinma Bankasi, Alman Kalkinma Bankasi ve Frankfurt School of Finance & Management SELP II çerçevesindeki “Küçük Işletmeler- Büyük Hedefler.Türkiye’de küçük Işletme Finansmani Agirlik Kazaniyor” adli ilk konferansa Istanbul The Marmara’da ev sahipligi yapti. 160’tan fazla kamu, özel ve finans sektörleri temsilcileri; küçük işletmelerin finansal ihtiyaçlari, ilgili kavramlar, kullanilacak ürün ve araçlar konularinda hükümetten, donörlerden, bankacilik ve danişmanlik kurumlarindan gelen yüksek profilli konuşmacilarin panellerinden oluşan üç çalişma toplantisi araciligi ile görüş ve tecrübelerini paylaştilar.

 

SELP II Resmi Açilişi 27 Mayis'ta gerçekleştirildi - 27 Mayis 2008

SELP II’nin resmi açilişi 27 Mayis 2008’de Istanbul’da bir resepsiyon ve imza töreni ile gerçekleştirildi. T.C. Hazine Müsteşarligi, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Avrupa Konseyi Kalkinma Bankasi, Alman Kalkinma Bankasi ve Devlet Planlama Teşkilati gibi SELP II ortak kuruluşlarinin temsilcilerinin yanisira katilimci bankalar olan Akbank, Garanti Bankasi, Iş Bankasi ve Şekerbank temsilcileri de etkinlige katildilar.

 

Iş Bankasi’nin 2008 ilk çeyrek dönem sonuçlari - 13 Mayis 2008

 

Akbank’in 2008 yili ilk çeyrek sonuçlari açiklandi - 10 Mayis 2008

 

Garanti Bankasi yeni bir Sendikasyon kredisi anlaşmasi imzaladi. - 8 Mayis 2008

 

Garanti Bankasi'nin 2008 yili ilk çeyrek sonuçlari açiklandi - 1 Mayis 2008

 
   © 2008 All rights reserved.