İş Bankası

İş Bankası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankasıdır. Banka Atatürk'ün talimatıyla 26 Ağustos 1924 tarihinde kurulmuştur. İş Bankası kuruluş prensiplerine bağlı olarak sürekli gelişme göstermekte, gücünü ve sağlamlığını pekiştirmektedir. 31.12.2010 itibariyle, Banka'nın %32.62'lık bölümü halka açık olup, %39,29 hissesi İş Bankası Munzam Sandık Vakfı, %28,09 tutarındaki Atatürk'e ait hisseler ise Cumhuriyet Halk Partisi tarafından temsil edilmektedir. Kurulduğu günden bu yana finans sektörünün yanı sıra Türkiye'de sanayinin gelişmesine de büyük katkılar sağlamış bulunan İş Bankası'nın Ocak 2011 sonu itibariyle finans, cam, telekomünikasyon, sanayi ve hizmet ana gruplarında faaliyet gösteren 27 şirkette doğrudan ortaklığı bulunmaktadır. İş Bankası kuruluşundan bugüne 290 şirkete iştirak etmiş; zaman içerisinde 263 şirketteki ortaklığını devretmiştir. Halen 27 şirkette doğrudan ortaklığı bulunan İş Bankası'nın dolaylı olarak kontrol ettiği şirket sayısı 90'dır.

Mayıs 1998'de T.C. Hazinesi'nin İş Bankası'ndaki %12,3 oranındaki payı, başarılı bir halka arz işlemi ile yerli ve yabancı yatırımcılara sunulmuş olup, bu hisseler bugün İMKB'de ve Londra Borsası'nda işlem görmektedir.

15'i yurtdışı olmak üzere 1.142 şube ve 3.450 ATM ile İş Bankası özel sermayeli ticari bankalar arasında en geniş kapsama alanına sahip banka unvanını da elinde bulundurmaktadır. Halen Almanya merkezli İşbank GmbH'ın ağırlığını oluşturduğu yurtdışı örgütünü de genişletme yönünde adımlar atan İş Bankası Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Şam kentinde temsilcilik ve Irak'ın Bağdat ve Erbil kentlerinde şube açılması yönünde Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izinleri almış olup ilgili ülke makamları nezdinde girişimlerini sürdürmektedir. Mısır'ın Kahire kentinde kurulan temsilcilik Haziran ayında faaliyete geçmiştir. Ayrıca Rusya'da faaliyet gösteren Joint Stock Company Bank Sofia'nın %100 hissesinin alınması amacıyla hisse alım sözleşmesi imzalanmıştır.

31 Aralık 2010 itibariyle, 151 milyar TL aktif büyüklüğü ile İş Bankası, Türkiye'nin en büyük özel sektör bankasıdır. Aktif büyüklüğünün yanısıra, Banka, 88,260 milyon TL( 29 milyar EUR) mevduat büyüklüğü itibariyle de özel bankalar arasında liderlik konumunu sürdürmekte olup, krediler toplamı ise 69 milyar TL'ye ulaşmıştır.

   © 2008 All rights reserved.